فوران دماوند | احتمال فوران انفجاری و فعال شدن آتشفشان دماوند در آینده

فوران دماوند | احتمال فوران انفجاری و فعال شدن آتشفشان دماوند در آیندهفوران دماوند : کوه دماوند بزرگترین قله کشورمان به حساب می آید. این قله یا کوه که در واقع یک آتشفشان غیرفعال می باشد.

گویا افزایش بخار هایی که از این آتشفشان خارج می شود اخیرا نگرانی هایی را به وجود آورده است.

گفته می شود برخی از زمین شناسان معتقدند احتمال فوران انفجاری این کوه آتشفشان غیرفعال در آینده وجود دارد.

اما این مورد که تا چه وسعتی از مناطق اطراف دماوند از این انفجار دچار آسیب خواهند شد مشخص نیست.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین با بیان اینکه بسته به اینکه آتشفشان دماوند در چه فصلی فعال شود،

منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: بر اساس مطالعات جهانی احتمال فعالیت انفجاری آتشفشان دماوند در آینده وجود دارد.