فرحناز داوری درگذشت | علت مرگ فرحناز داوری  + تصاویر فرحناز داوری

فرحناز داوری درگذشت

فرحناز داوری دانشجوی رشته دامپزشکی که با بیماری سرطان می جنگید جان به جان آفرین تسلیم کرد.

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری درگذشت

 فرحناز داوری دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بیست ساله از مهر نود و پنج مبتلا به سرطان خون از نوع بدخیم ای.ال.ال شده و زمانی که کاندید پیوند مغز استخوان بودمتاسفانه قبل از پیوند بیماری به شکل غیر قابل مهاری عود کرد که تنها راه درمان موجود برای این وضعیت ایمنوتراپی بود که متأسفانه در ایران موجود نبود.

به همین دلیل مقدمات اعزام آن مرحوم به آلمان و هزینه‌های سرسام آور آن با کمک خانواده شریفش، دوستان، اساتید و خیرین کشور فراهم شد اما با این وجود درمان‌ها میسر واقع نشد و وی که قریب به دو سال با این بیماری مردانه جنگید جان به جان آفرین تسلیم کرد.

عکس فرحناز داوری

فرحناز داوری درگذشت

بیوگرافی فرحناز داوری

فرحناز داوری دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بیست ساله از مهر نود و پنج مبتلا به سرطان خون از نوع بدخیم ای.ال.ال شده و زمانی که کاندید پیوند مغز استخوان بود متاسفانه قبل از پیوند بیماری به شکل غیر قابل مهاری عود کرد که تنها راه درمان موجود برای این وضعیت ایمنوتراپی بود که متأسفانه در ایران موجود نبود.

عکس فرحناز داوری در بیمارستان

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

علت مرگ فرحناز داوری چه بود؟

فرحناز داوری مبتلا به سرطان خون از نوع بدخیم ای.ال.ال شده و زمانی که کاندید پیوند مغز استخوان بودمتاسفانه قبل از پیوند بیماری به شکل غیر قابل مهاری عود کرد که تنها راه درمان موجود برای این وضعیت ایمنوتراپی بود که متأسفانه در ایران موجود نبود.

به همین دلیل مقدمات اعزام آن مرحوم به آلمان و هزینه‌های سرسام آور آن با کمک خانواده شریفش، دوستان، اساتید و خیرین کشور فراهم شد اما با این وجود درمان‌ها میسر واقع نشد و وی که قریب به دو سال با این بیماری مردانه جنگید جان به جان آفرین تسلیم کرد.

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری درگذشت

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری قبل از فوت

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

عکس های فرحناز داوری در آلمان

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

عکس های فرحناز داوری در بیمارستان آلمان

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

عکس های فرحناز داوری در آلمان

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

تصاویر فرحناز داوری

فرحناز داوری ، عکس های فرحناز داوری

فرحناز داوری درگذشت | علت مرگ فرحناز داوری + تصاویر فرحناز داوری (پورتال سبز پندار)

همچنین در سبز پندار بخوانید:

حمیدرضا کشانی | حمیدرضا کشانی درگذشت + علت مرگ حمیدرضا کشانی

دستگیری رضا پیشرو و مدیر برنامه اش حمید نوری | بیوگرافی رضا پیشرو خواننده رپ زیرزمینی