سایت انتخاب مدیران مدارس | منابع آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سایت انتخاب مدیران مدارس | منابع آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش در مورد بهبود روش های انتخاب مدیران مدارس حرف هایی زد ، از سامانه ای که بدین منظور طراحی شده است رو نمایی شد.

در این سامانه معلمان و افرادی که تمایل به مدیریت مدارس دارند ، ابتدا برای ثبت نام اقدام می کنند.

البته افرادی که در این سامانه ثبت نام میکنند و متقاضی مدیریت مدارس هستند باید شرایط خاصی نظیر

حداکثر 26 سال سابقه برای دارندگان مدرک لیسانس و 31 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دارا باشند

به عبارتی این عزیزان نهایتا باید 4 سال تا بازنشستگی فاصله داشته باشند.

سامانه و سایت انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سایت انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به آدرس entekhab.medu.ir در دسترس است.

برای ورود به سایت میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

سایت انتخاب مدیران مدارس

منابع آزمون حضوری و الکترونیکی انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

داوطلبین مدیریت مدارس برای شرکت در آزمون مورد نظر باید صلاحیت علمی خود را

و همچنین مسلط بودن برا آیین نامه ها و منابع زیر را طی آزموی به اثبات برسانند.

مرحله آزمون حضوری و الکترونیکی 200 امتیاز برای احراز صلاحیت دریافت پست مدیریت مدارس دارد.

و 400 امتیاز نیز برای مرحله مصاحبه در نظر گرفته شده است.

1- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

2- مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

(( بخش سوم، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی از صفحه 327 تا صفحه 412))

3- سند برنامه درسی ملی

4- آئین نامه اجرایی مدارس

5- دستورالعمل مالی مدارس

6- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

7- کتاب برنامه تعالی مدیریت مدرسه و تدبیر

8- کتاب نظارت آموزشی کلاس درس محور(نظارت بالینی)،  دکتر بیژن عبدالهی ، انتشارات مرأت ، چاپ اول 1395

9- کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره تحصیلی، دکتر احمد صافی، انتشارات رشد،1392

دانلود رایگان منابع آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

داوطلبین شرکت در این آزمون میتوانند از طریق لینک زیر نسبت به دانلود منابع این آزمون اقدام کنند.

دانلود رایگان منابع آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

ورود داوطلبان تأیید و احراز صلاحیت شده از طریق سامانه ضمن خدمت ltms

تمامی داوطلبانی که شرایط احراز آنان تأیید شده می توانند با مراجعه به

سامانه ltms.medu.ir در بخش مسابقات و جشنواره ها ثبت نام خود را جهت شرکت در آزمون بررسی نمایند.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

سامانه الکترونیکی انتخاب مدیران مدارس | دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سامانه انتخاب مدیران مدارس | شیوه جدید انتخاب مدیران مدارس چیست ؟