فیلم  انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور درباره اجرایی نشدن مصوبات دولت

فیلم انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور روحانی در سخنرانی 30 آبان 96

فیلم انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور

انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور

 انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور روحانی در سخنرانی 30 آبان 96 انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور درباره اجرایی نشدن مصوبات دولت روحانی: چشم، چشم، ما تلاش می‌ کنیم مصوبات اجرایی شود.

صبح امروز کنگره خانه کشاورز انتقاد محترمانه یک کشاورز به خاطر تأخیر در اجرای مصوبه دولت و واکنش جالب رئیس جمهور روحانی: چشم، چشم، ما تلاش می‌کنیم مصوبات اجرایی شود در زیر میتوانید فیلم انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور روحانی در سخنرانی 30 آبان 96 مشاهده نمایید.

 فیلم انتقاد یک کشاورز به رئیس جمهور

صبح امروز کنگره خانه کشاورز انتقاد محترمانه یک کشاورز به خاطر تأخیر در اجرای مصوبه دولت و واکنش جالب رئیس جمهور روحانی: چشم، چشم، ما تلاش می‌کنیم مصوبات اجرایی شود.

همچینین در سبز پندار بخوانید:

بیوگرافی وحید حقانیان + اظهارات تند سردار وحید حقانیان علیه اسحاق جهانگیری

مشاهده نوری عجیب در آسمان مشهد + نور آسمان کرمانشاه قبل از زلزله