دانلود رایگان منابع آداب تشریفات و دیپلماتیک امتحان اعزام به خارج فرهنگیان و معلمان

دانلود رایگان منابع آداب تشریفات و دیپلماتیک آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

منابع آداب تشریفات و دیپلماتیک : یکی از منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان ، بخش هایی از دو کتاب کتاب آیین تشریفات ( انتشارات وزارت امور خارجه )

و کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک ( نویسنده پرویز ذوالعین نشر میزان ) می باشد.

در زیر فصل ها و قسمت های مورد نظر از این دو کتاب را به همراه لینک دانلود این دو کتاب برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

امیدواریم مورد استفاده شما کاربران عزیز واقع شود.

همچنین برای بررسی و مطالعه سایر منابع و کتب که بصورت الکترونیکی جمع آوری گردیده است

و همچنین نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج سال های گذشته ، می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود منابع و نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان (کلیه رشته ها )

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته مشاوره تحصیلی و تربیتی

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته مدیریت و معاونت مدارس

دانلود منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان برای رشته آموزگاری ابتدایی

متن کامل شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان نیز در لینک زیر در دسترس است

شیوه نامه ثبت نام اعزام به خارج فرهنگیان

منابع مربوط به آداب دیپلماتیک و امور کنسولی مربوط به آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

کتاب آیین تشریفات: انتشارات وزارت امور خارجه

فصل دوم: مراسم سیاسی            از صفحه 59 تا70

                                                    از صفحه 87 تا94

                                                    از صفحه 110 تا 122

کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک: نویسنده پرویز ذوالعین نشر میزان

بخش هفتم: گفتار سوم  تا گفتار ششم     از صفحه 53 تا 60

بخش یازدهم:          از صفحه 65 تا69

بخش ششم:                   از صفحه 122 تا 125

فصل پنجم:

  بخش اول           از صفحه 214 تا 224

بخش دوم             از صفحه 228 تا239

بخش چهارم و پنجم       از صفحه 257 تا 265

دانلود کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک و کتاب آیین تشریفات

دانلود کتاب آداب و تشریفات دیپلماتیک و کتاب آیین تشریفات

همچنین برای بررسی و مطالعه سایر منابع و کتب که بصورت الکترونیکی جمع آوری گردیده است

و همچنین نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج سال های گذشته ، می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود منابع و نمونه سوالات آزمون اعزام به خارج فرهنگیان (کلیه رشته ها )