دوره ضمن خدمت فرهنگیان هوشمندسازی مرحله مقدماتی با کد 92002566

ضمن خدمت فرهنگیان

برای مشاهده نمونه سوالات این آزمون و پاسخ آن اینجا کلیک کنید

تمدید مهلت ثبت نام تا  تاریخ 15 آذر ماه در دوره هوشمند سازی  مرحله مقدماتی

با توجه به تقاضای کاربران در خصوص افزایش بازده زمانی ثبت نام

تا برگزاری آزمون اول، سه آزمون ابتدایی به صورت آزمایشی برگزار می گردد

و زمان برگزاری آزمون اصلی بعد از آزمون آزمایشی سوم  متعاقبا اعلام خواهد شد.
آزمون آزمایشی اول تاریخ 96/9/1 برگزار می گردد.
آزمون آزمایشی دوم در تاریخ 96/9/8 برگزار می گردد
آزمون آزمایشی سوم در تاریخ 96/9/15 برگزار می گردد
هر آزمون اصلی 4 نمره مجموعا 12 نمره
4 نمره برای تکلیف پایان دوره
2 نمره برای حضور منظم در جلسات
2 نمره برای مشارکت در پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است

زمان برگزاری آزمون دوره ضمن خدمت  هوشمندسازی مرحله مقدماتی

پیرو اطلاعیه ی شماره 20695 مورخ 24 / 8 / 1396  مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات در نظر دارد

دوره ضمن خدمت  هوشمندسازی مرحله مقدماتی  با کد 92002566 (40 ساعت) را به صورت الکترونیکی

در سامانه LTMS  اجرا نماید لذا مقتضی است همکاران محترم نسبت به برنامه ریزی

و شرکت در دوره ی مذکور به نکات زیر توجه فرمایند.
1.    تمام همکاران می توانند در این دوره ضمن خدمت شرکت نمایند
2.   شروع دوره از27 آبان و از طریق سامانه emooc  می باشد.
3. فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه کرده

و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند. مشارکت در پرسش و پاسخ های الزامی است

و  شامل امتیاز می باشد.
5. برنامه زمانی آزمون ها عبارتند از :

آزمون ۱ در تاریخ ۹۶/۹/۱ برگزار می شود. معادل 4 نمره
آزمون ۲  در تاریخ ۹۶/۹/۸ برگزار می شود. معادل 4 نمره
آزمون ۳  در تاریخ ۹۶/۹/۱۵ برگزار می شود. معادل 4 نمره
مجموعا ۱۲ نمره

چهار نمره برای تکلیف پایان دوره در نظر گرفته شده
دو نمره برای حضور منظم در جلسات
دو نمره هم برای مشارکت در پرسش و پاسخ
6. آزمون ها به صورت پودمانی اجرا خواهد شد و کسب هر نمره پودمان مستقل از بقیه آزمونها اجباری است.
7.    نمره قبولی 12 از  20 می باشد.

اجرای دوره راهبری هوشمند سازی مدارس – مرحله مقدماتی به شیوه الکترونیکی

به اطلاع می رساند : دوره راهبری هوشمند سازی مدارس – مرحله مقدماتی با کد دوره 92002566   (40 ساعت )  در سامانه LTMS آماده ثبت نام می باشد .لذا مقتضی است جهت شرکت در دوره‌ی مذکور به نکات زیر توجه فرمائید :
ثبت نام از  24 آبان تا 30 آبان می باشد .
فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت نمایند.
برنامه زمانی آزمون ها در سامانه متعاقبا درج خواهد شد.
آزمون ها به صورت پودمانی اجرا خواهد شد و کسب هر نمره پودمان مستقل از بقیه آزمونها است.
شرکت در دوره برای تمامی همکاران دولتی و غیر دولتی شاغل در واحد های آموزشی و اداری الزامی می باشد .
نمره قبولی 12 از  20 می باشد .