تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با 8 ربیع الاول تعطیل رسمی است ؟

تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با 8 ربیع الاول تعطیل رسمی است ؟

تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با 8 ربیع الاول تعطیل رسمی است ؟

تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96

تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با 8 ربیع الاول تعطیل رسمی است آیا دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با هشتم ربیع الاول تعطیلی رسمی است ؟

یک اتفاق نادر در تقویم‌های سال 1396 افتاده است.

در تقویم های رسمی پنج تعطیلی میان‌هفته دیگر تا آخر سال وجود دارد. شهادت امام رضا در تاریخ 28 آبان، ولادت حضرت رسول و امام صادق در 15 آذر، 22 بهمن، شهادت فاطمه‌زهرا در اول اسفند و روز ملی‌شدن صنعت‌نفت در 29 اسفند.

این در حالی است که طبق بند ح از ماده 37 قانونی به نام قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، هشتم ربیع‌الاول به‌مناسبت سال‌روز شهادت امام حسن‌عسکری و آغاز امامت حضرت‌مهدی، تعطیل رسمی تعیین شده است.

این قانون در 16 فروردین 1396 در روزنامه رسمی منتشر شده و از آن‌جایی‌که تقویم رسمی موسسه «ژئوفیزیک دانشگاه تهران» به عنوان مرجع تقویم و سررسید رسمی در نیمه‌سال قبل(95) تدوین شده، این تعطیلی در آن قرار نگرفته است.

بنابراین باید گفت که دوشنبه 6 آذر، مصادف با 8 ربیع الاول نیز تعطیلی رسمی است.

تعطیلی دوشنبه 6 آذر 96 مصادف با 8 ربیع الاول تعطیل رسمی است ؟ (پورتال سبز پندار)