دوره ضمن خدمت فرهنگیان هوشمندسازی مرحله مقدماتی با کد ۹۲۰۰۲۵۶۶ برای مشاهده نمونه سوالات این آزمون و پاسخ آن اینجا کلیک کنید تمدید مهلت ثبت نام تا  تاریخ ۱۵ آذر ماه در دوره هوشمند سازی  مرحله مقدماتی با توجه به تقاضای کاربران در خصوص افزایش بازده زمانی ثبت نام تا برگزاری آزمون اول، سه آزمون ابتدایی به صورت آزمایشی برگزار می گردد و زمان برگزاری آزمون اصلی بعد از آزمون آزمایشی سوم  متعاقبا اعلام خواهد شد. آزمون آزمایشی اول تاریخ ۹۶/۹/۱ برگزار می گردد. آزمون آزمایشی…