مشاهیر

ماهان تیموری | بیوگرافی ماهان تیموری و همسرش + اینستاگرام ماهان تیموری

ماهان تیموری | بیوگرافی ماهان تیموری و همسرش + اینستاگرام ماهان تیموری

ماهان تیموری | بیوگرافی ماهان تیموری و همسرش + اینستاگرام ماهان تیموری بیوگرافی ماهان تیموری ، ماهان تیموری استاد هوش مالی و یک کارافرین خود ساخته است بیوگرافی ماهان تیموری ماهان تیموری در خانواده ای مذهبی و متوسط از نظر اقتصادی به دنیا امد یک خواهر و یک برادر داشت خانواده او معتقد بودند که او باید یک شغل شرافتمندانه داشته باشد او از ده سالگی شروع به فروش و بازاریابی کرد و از همان بچگی کار و تلاش کرد. به موفقیت رسیدن ماهان تیموری م...

ادامه مطلب