فیلم درگیری بخشدار و امام جمعه الوار گرمسیری اندیمشک برای میکروفن و سخنرانی

فیلم درگیری بخشدار و امام جمعه الوار گرمسیری اندیمشک برای میکروفن و سخنرانیاخیرا کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر و دست به دست شده است. که تعجب و واکنش بسیاری را در بر داشته است.

این کلیپ که مربوط به راهپیمایی روز 13 آبان در الوار گرمسیری اندیمشک می باشد، مجری برنامه نام بخشدار را برای ایراد سخنرانی اعلام می کند

اما در عین تعجب ، بخشدار و همزمان با ایشان امام جمعه از جای خود بر خواسته و به سرعت

به سمت جایگاه سخنرانی می روند. تا میکروفون را برای سخنرانی تصاحب کنند.

که گویا امام جمعه زودتر موفق به این کار شده و شروع به سخنرانی می کند.

اما بخشدار که از این کار ناراحت است. نیز با واکنشی بسیار بچگانه و عجیب تر در عین ناباوری آمپلی فایر را خاموش کرده

و صدای امام جمعه را قطع میکند. و امام جمعه ی این شهر مجبور به ادامه سخنانش بدون میکروفن می شود.

و نیرو های انتظامی و … برای بررسی علت ماجرا به پشت جایگاه می روند.

این حرکات که از یک بخشدار و امام جمعه دور از انتظار است.

واکنش های بسیاری را در شبکه های مجازی داشته است.

در ادامه به مشاهده فیلم مربوط به این اتفاق می پردازیم.

فیلم رقابت بخشدار و امام جمعه الوار گرمسیری اندیمشک برای تصاحب میکروفن