اخبار آزمون استخدامی آموزش و پرورش و فراگیر دستگاه های اجرایی سال 1397

آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1397 | اخبار آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1397

اخبار آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی : در این دوران پیدا کردن شغل بسیار سخت است یکی از راه حل ها شرکت در آزمون های استخدامی است .

اواخر سال گذشته بود که اعلام شد در سال آینده آزمون استخدامی اموزش و پرورش برگزار خواهد شد

البته این آزمون بصورت فراگیر با سایر دستگاه های اجرایی و توسط سازمان سنجش برگزار می شود

در ادامه مطالب مهم و مفید در مورد این ازمون را برای شما عزیزان فراهم اورده ایم.

نیروهای مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش

آموزگار چندپایه

آموزگار استثنایی

دبیردوره متوسطه اول و دوم

شرایط و قوانین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

– ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان .

– اﺳﺎﺳﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ادﻳﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن  .

–  اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ایران .

– داﺋﻢ دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺖ داﺋﻢ (وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن) .

– ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ دﺧﺎﻧﻴﺎت و ﻣﻮاد مخدر .

– ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺟﺰاﺋﻲ مؤثر .

– حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس 30 سال ، فوق لیسانس و بالاتر 35 سال .

– داشتن سلامت جسمانی ، روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند.

برابر ضوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار میگیرذ.

– داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاه های اجرایی و یا بازخرید آنها باشند .

– نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آرای مراجع قضایی و یا ذیصلاح.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

1- دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ .

2- ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی .

3-  اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺟﺪاول رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺠﺎز .

مدارک لازم برای ثبت نام استخدامی آموزش و پرورش

1. تکمیل فرم از طریق اینترنت

2.عکس اسکن شده تمام رخ رنگی زمینه سفید با فرمت jpg حداکثر 300*400 پیکسل

3. واریز مبلغ ثبت نام

داوطلب در زمان ثبت نام باید دارای مدارک ذیل باشد:

– آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی.

– کارت ملی.

– شناسنامه.

– کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).

– مدارک دال بر ایثارگری (برای داوطلبان ایثارگر).

– مدارک دال بر معلولیت برای داوطلبان معلول (ارائه گواهی معلولیت ازسازمان بهزیستی).

– مدارک دال بر بومی بودن

– گواهی سوابق خدمت برای مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی

به منظور محاسبه امتیاز (موضوع بنـد 2 امتیازات و سهمیه های قانونی).

مراحل انتخاب و پذیرش نهایی داوطلبان استخدامی آموزش و پرورش

1. احراز شرایط عمومی و اختصاص

2.کسب رتبه لازم در آزمون کتبی

3. تسلط کامل بر روخوانی و روان خوانی قرآن

4.کسب امتیاز لازم در مرحله سنجش و ارزیابی حضوری

تاریخ ثبت نام متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی

از روز یکشنبه مورخ 97/02/23 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 97/02/31 پایان می‌پذیرد

 

تاریخ و محل برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش

این آزمون در مراکز استان ها و در 15 پانزدهم تیرماه 1397 برگزار می گردد.

مواد و منابع آزمون عمومی استخدامی آموزش و پرورش چیست ؟

مواد عمومی آزمون استخدامی عبارتند از:

الف – مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

1 -فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه ICDL)

2 -ریاضی و آمار مقدماتی

3 -زبان و ادبیات فارسی

4 -معارف اسلامی

5 -زبان انگلیسی عمومی

6 -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7 -هوش و توانمندی های عمومی

– آزمون به صورت چهارگزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

– اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده

و در ایـن صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد.

ب : مواد آزمون تخصصی:

– مواد آزمون تخصصی مطابق جدول مواد آزمون تخصصی استخدامی خواهد بود.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

استخدام آموزش و پرورش در سال 97 | زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش 97

آگهی استخدام نیروی انتظامی + شرایط و مهلت ثبت نام استخدامی نیروی انتظامی