عکس پروفایل روز خبرنگار | پیام تبریک روز خبرنگار | روز خبرنگار مبارک

در روز هفدهم مرداد ماه سال 1377 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به مناسبت شهادت این خبرنگار وظیفه شناس، شورای فرهنگ عمومی، 17 مرداد ماه را به عنوان “روز خبرنگار” نام گذاری کرد. به همین مناسبت برای شما عزیزان تعدادی عکس پروفایل روز خبرنگار گردآوری کرده ایم.

متن ادبی روز خبرنگار

متن ادبی روز خبرنگار

متن ادبی روز خبرنگار

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک

پیام تبریک روز خبرنگار

پیام تبریک روز خبرنگار

پیام تبریک روز خبرنگار

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم
خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان
مبارک.

روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

روز جهانی آزادی مطبوعات

 اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه
تر بود جانش قوی است.

روز خبرنگار مبارک

روز جهانی مطبوعات

روز جهانی مطبوعات

روز جهانی مطبوعات

شاید قرار این است که به دیگران یادآوری کنیم: زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.

روز خبرنگار چه روزی است؟

روز خبرنگار چه روزی است؟

روز خبرنگار چه روزی است؟

کسی که روز خبرنگارو بهمون تبریک نمی گه.
خودمون باید به هم تبریک بگیم. بچه ها روزتون مبارک. قلمتون پرجوهر، صفحاتتون پرخبر، دفتر تلفنتون پرورق.

متن تبریک روز نویسنده

متن تبریک روز نویسنده

متن تبریک روز نویسنده

جان نباشد جز خبر در آزمون/ هرکه را افزون خبر، جانش فزون.

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

چاکرم استاد.
روزت مبارک رئیس.
ما که… شما هم نمی شیم، چه برسه به
خبرنگار.

عکس برای روز خبرنگار

عکس برای روز خبرنگار

عکس برای روز خبرنگار

نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

روز جهانی خبرنگار چه روزی است؟

خبرچین بدبخت هیزم کش است/ همه کار او سوزش و سازش است.

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

تبریک روز خبرنگار

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است…

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

شعر در وصف خبرنگار

در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت

همچنین در سبزپندار بخوانید:

امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار هتاک به امام رضا (ع) دستگیر شد + عکس
 عکس نوشته تبریک روز خبرنگار | پروفایل تبریک روز خبرنگار + متن ادبی روز خبرنگار