آتش زدن تفریحی مردم در پارک ها

آتش زدن مردم در پارک

دستگیری فرد آتش زننده مردم در پارک

آتش زدن تفریحی مردم در پارک ها

آتش زدن تفریحی مردم در پارک ها

به تازگی فیلمی در فضای مجازی انتشار یافته است که عده ای جوان برای تفریح و به صورت بسیار خطرناک

در پارک ها دست به آتش زدن مردم می زنند.بعد از انتشار این کلیپ، پلیس تهران بزرگ واکنش نشان داده و

اعلام نمود به زودی این افراد دستگیر خواهند شد.

نیروی انتظامی از مردم خواست در صورت مشاهده این افراد که دست به آتش زدن مردم می زنند به صورت فوری

با 110 تماس گرفته و آنها را مطلع نمایند.

تکمیلی

پلیس تهران بزرگ در مورد این پرونده اعلام نمود که فرد آتش زننده افراد در پارک توسط مامورین انتظامی دستگیر شده است.