درگذشت انوش مردانی قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی

درگذشت انوش مردانی قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی

در حالی که برخی از سایت ها و کانال های خبری از درگذشت آرش مردانی قهرمان سابق کشتی آزاد و پهلوان پایتخت خبر می دهند این خبر تکذیب شد.

انوش مردانی کشتی گیر وزن 86 کیلوگرم برادر آرش مردانی بود که ساعاتی قبل فوت شده است. انوش کشتی گیر استان لرستان است.

آرش مردانی خود کشتی گیر آزاد کار ایران است و تاکنون افتخارات زیادی را رقم زده است.

پورتال سبز پندار در گذشت انوش مردانی قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی را به آرش مردانی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کند.

درگذشت انوش مردانی قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی

درگذشت انوش مردانی قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی

مطالب پیشنهادی سبز پندار:

فیلم بیهوش شدن شهرام شب پره وسط اجرای کنسرت