عکس نوشته اسم آزاده | پروفایل اسم آزاده + متن و شعر زیبا با اسم آزاده

عکس نوشته اسم آزاده ، در این مطلب از پورتال سبز پندار تعدادی عکس نوشته و پروفایل اسم آزاده

را گرد آورده ایم .

عکس نوشته اسم آزاده | پروفایل اسم آزاده + متن و شعر زیبا با اسم آزاده

معنی اسم آزاده

معنی اسم آزاده : اسمی دخترانه ، معنی آزاده: 1- آزاد، اصیل؛ 2- (در قدیم) نجیب، شریف،

صالح؛ 3- (در قدیم) ایرانی؛ 4- (اَعلام) نام زنِ چنگ نوازی در زمان بهرام گور.

ریشه ی اسم آزاده :  فارسی

معنی اسم آزاده

فراوانی اسم آزاده

تا سال 1394 ،  تقریباً 66750 نفر با اسم آزاده در قید حیات بودند.

فراوانی اسم آزاده

اسامی دختر مشابه اسم آزاده

آتریسا ، آترین ، آدرینا – آذین ، آرزو ، آرمانا – آرمینا ، آرنیکا ، آروشا ، آرایانا ، آریسا ، آزیتا ،آسمان ، آفرین ، آلاله، آناهیتا

آناهید ، آنوشا ، آنیتا ، آنیسا، آوا ، آویسا ، آلما ،آی سودا ، آیدا، آیسو

آیشن ، آیسان ، آیناز ، آسو ، آوینا ، آیدا ، آسنا ، آتنا ، آتوسا ، آرامیس ، آنیا

اسامی دختر مشابه اسم آزاده

اسامی پسر مشابه اسم آزاده

آبان ، آبتین ، آذرپاد ، آراد ، آران ، آرتا ، آرشام ، آروین ، آریان ، آریو ، آریَن ، آراز ، آیدین ، آیین

اسامی پسر مشابه اسم آزاده

عکس نوشته ی آزاده جان تولدت مبارک و اس ام اس تولدت مبارک

اعتراف میکنم
دوست دارمت!
یک جور خاص…
کمی عاشق تر از حوا
کمی مجنون تر از لیلی…
کمی شیرین تر از فرهاد…
وابسته ات شدم!!
آن چنان که ماه به آسمان…
ماهی به دریا…
وآدمی به نفس…
وابستگی دارد…
جانانه بگویمت عشق جان من میخواهمت واین خودش
درعصرما
آغاز داستانی عاشقانه است…
تولدت مبارک همسرعزیز تر از جان…..تاهمیشه باش پشت وپناهم

عکس نوشته ی آزاده جان تولدت مبارک و اس ام اس تولدت مبارک

عکس نوشته ی دو نفره آزاده وامیر

عکس نوشته ی دو نفره آزاده وامیر

عکس نوشته ی یلدایی اسم آزاده

عکس نوشته ی یلدایی اسم آزاده

عکس نوشته ی دو نفره آزاده و عرفان

عکس نوشته ی دو نفره آزاده و عرفان

عکس نوشته ی دوستت دارم آزاده

عکس نوشته ی دوستت دارم آزاده

عکس نوشته و پروفایل اسم آزاده

عکس نوشته و پروفایل اسم آزاده

عکس نوشته ی دخترونه ی اسم آزاده

عکس نوشته ی دخترونه ی اسم آزاده

پرو فایل اسم آزاده

پرو فایل اسم آزاده

عکس نوشته و پروفایل جدید اسم آزاده

عکس نوشته و پروفایل جدید اسم آزاده