عکس پروفایل مردادماهی | عکس نوشته دختر مردادی + پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مردادماهی

عکس پروفایل مردادماهی

خصوصیات کلی متولدین مرداد ماه : پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت قدم ، عاشق شهرت

بسیار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه طلب ، بد پیله ، خود بزرگ بین ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و کوشا

با ثبات و پایدار ، قوی و با اراده ، اهل معنویّات ، خود نما ، عاشق تعریف و تمجید ، با جرأت و شهامت

رهبر و فرمانروا ، زود گول می خورد ، پر انرژی ، بلند نظر ، صدّیق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار

شجاع ، علاقه مند به زندگی تجمّلی ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر تحمّل ، دوستِ واقعی

یک پدر نمونه ، بی ریا ، رام شونده ، دارای خشمی طوفانی ، مدافع و پشتیبان اطرافیان

علاقه مند به موسیقی ، باید مورد ستایش قرار گیرد ، کمی حسود ، کار آمد

دست و دلباز و تا حدودی ولخرج ، با گذشت ولی خودخواه ، بدون کینه ، فاقد بد ذاتی

خون گرم ، ظریف کار ، سریع الانتقال ، خوش سیما و شکیل ، همیشه تمیز

یک دفعه و ناگهانی عصبانی میشود ، بسیار مؤدب و مورد احترام مردم.

عکس نوشته دختر مردادی + پروفایل مرداد ماهی خاص

خصوصیات مرد متولد مرداد

یک شیر ژیان و سر کش، یک عاشق پاکباز، یک دوست واقعی و یک پدر نمونه

بی عشق نمی‌تواند زندگی کند دل او از آئینه پاکتر و روشنتر است

اما خشم او هم توفانی هم سهمگین خواهد بود. اغلب آدمهای کارآمدی هستند

به نحوی که اغلب کارهای منزل را شخصا و با مهارت تمتم انجام می‌دهند.

خصوصیات زن متولد مرداد

خصوصیات زن متولد مرداد

باهوش، گرم و جذاب، شیک پوش، با شخصیت، خواهان تجمل

ریاست طلب، دوستدار تعریف و تمجید و کدبانو، در دوستان تاثیر بسیار مطلوب بر جای می‌گذارد.

مادری مهربان و صمیمی که می‌کوشدفرزندان خود را مستقل و دارای اعتماد به نفس بار بیاورد.

متولدین مرداد و مسایل عاطفی

متولدین مرداد و مسایل عاطفی

متولد مرداد,موجودى است اهل دلربایى با یک طبیعت جذاب که میل دارد تمام توجهات را بسوى خود معطوف کند.

لیکن البته دلربایى یک مسئله است و ازدواج

یک مسئله دیگر و متولد مرداد اساسا در ازدواج موجودى است صادق و وفادار.

مردان متولد مرداد را زنانى جلب مى کنند که زیبایى ظاهرىو شخصیت آنها,شان و شخصیت مردان

مرداد ماهى را بالاتر ببرد و زنان متولد مرداد احتیاج

به مردهاى قوى و پرقدرتى دارند که آنها را نازپرورده کنند.بعضى از زنان متولد مرداد

گاهى خودشان را در قالب همسر یک گنگستر مجسم مى کنند!

عکس نوشته متولدین مرداد

عکس نوشته متولدین مرداد

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مرداد

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مرداد

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس نوشته های مردادی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس نوشته دختر مردادی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

مرداد یعنی؟

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

متن مرداد

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

مرداد ماهی یعنی؟

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مرداد ماهی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس دختر مرداد ماهی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس دختر مرداد ماهی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس تولد مرداد

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

عکس پروفایل مردادماهی

عکس پروفایل مردادماهی ، عکس نوشته دختر مردادی ، پروفایل مرداد ماهی خاص

همچنین در سبز پندار بخوانید:

عکس نوشته پروفایل تیرماهی | پروفایل دختر تیرماهی + فال

عکس نوشته تبریک سالگرد ازدواج | پروفایل تبریک عقد | عکس پروفایل تبریک ازدواج

عکس پروفایل تیکه دار | متن های تیکه دار و سنگین + عکس نوشته تیکه دار و سنگین