افزایش حقوق کارمندان دولت : رئیس جمهور موافقت کرد + میزان افزایش حقوق

افزایش حقوق کارمندان دولت : رئیس جمهور موافقت کرد + میزان افزایش حقوق

با گشت و گذار کوچکی در بازار به وضوح می توانیم افزایش قیمت حداقل سه برابری اجناس را مشاهده کنیم

با این وجود کارمندان دولت و مستمری بگیران همچنان در حال دریافت حقوق خود با نرخ های ابتدای سال بوده و با همان معیار ها حقوق و مزایا دریافت میکنند.

و این باعث کوچکتر شدن سفره کارمندان دولت و به سختی افتادن طی ماه های اخیر شده است.

موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان

اخیرا آقای نوبخت مسئول سازمان برنامه و بودجه خبر هایی از افزایش حقوق احتمالی کارمندان دولت داده بود.

امروز نیز جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور در مصاحبه ای از  ترمیم حقوق کارکنان دولت خبر داده و گفت :

ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم.

وی همچنین اذعان داشت : بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم

در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه

برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.

میزان افزایش حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت چقدر است ؟

گویا بسته ترمیم حقوق کارمندان دولت توسط رئیس جمهور تایید شده است.

اما هنوز از جزئیات آن و میزان افزایش حقوق خبری در دسترس نیست.

افزایش و ترمیم حقوق کارمندان دولت از چه زمانی انجام می شود ؟

هنوز اطلاعات دقیقی از زمان اجرای این بسته در دسترس نیست ولی طبق تجربه های قبلی در صورت تایید

حداقل سه ماه طول می کشد تا این بسته تایید و اجرایی شود.