استفاده از عکس حسن روحانی و پوتین برای تبلیغات دوره تابستانی موسسه حقوق بشر amnesty

استفاده از عکس حسن روحانی برای تبلیغات دوره تابستانی موسسه حقوق بشر amnestyعکس حسن روحانی و پوتین برای تبلیغات موسسه حقوق بشر amnesty : اخیرا عکس هایی در فضای مجازی دست به دست می شود که گفته می شود

مربوط به یک موسسه آموزش حقوق بشر است و از این عکس ها برای تبلیغات خود استفاده کرده است.

در این تصاویر از عکس های دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه استفاده شده است.

و بر روی این عکس ها نوشته ی : start to learn everything about human rights

نیز وجود دارد و به این معنی است که شروع به یادگیری همه چیز درباره حقوق بشر کنید.

این عکس ها را در واقع میتوان توهین به آقای روحانی و پوتین دانست.

استفاده از عکس پوتین برای تبلیغات دوره تابستانی موسسه حقوق بشر amnesty