نماز آیات | طریقه خواندن نماز آیات | چگونه نماز آیات بخوانیم | خواندن نماز آیات

چگونه نماز آیات بخوانیم 

چگونه نماز آیات بخوانیم ؟

با توجه به ماه گرفتگی پیش رو و اینکه نماز آیات واجب است

سبزپندار لازم دانست تا نحوه خواندن این نماز

را به صورت مطلبی به شما عزیزا تقدیم کند.

طریقه خواندن نماز آیات

دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات به دو روش خوانده میشود.

طریقه خواندن نماز آیات روش اول

رکعت اول : بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و سوره تمام بخواند و به رکوع رود

و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره تمام بخواند، باز به رکوع رود،

تا پنج بار این کار را انجام دهد،

بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید

و برخیزد

رکعت دوم : رکعت دوم را مانند رکعت اول به جا آورد و تشهد بخواند و سلام‏ دهد.

احکام نماز آیات

طریقه خواندن نماز آیات روش دوم

رکعت اول : بعد از نیت و تکبیرهالاحرام، حمد و یک آیه

(البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است) از سوره ‏اى را قرائت کرده

و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود،

و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید

و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏اى که پیش از هر رکوع،

یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود.

سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده،

رکعت دوم : براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه ‏اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود

و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد

تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏ اى

اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

احکام نماز آیات

1- ثبوت خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی یا زلزله با حسّ و مشاهده شخصی یا شهادت

دو نفر عادل و یا وسائل و متخصصین رصدخانه ها و زلزله

سنج در صورت اطمینان،این نماز باید خوانده شود.

2- تنها بر اهالی آن منطقه ای که این حوادث به وقوع می پیوندد

یا قابل رؤیت باشد، این نماز واجب می شود.

3- زمان خواندن نماز آیات کسوف و خسوف از آغاز گرفتن خورشید

و ماه است تا آغاز باز شدن و از این رو باید از وقتی که خورشید یا ماه گرفتگی

آغاز می شود شروع به این نماز کرد و

اگر در همان وقت نماز آیات خوانده نشود، بعداً به قصد قربت بدون نیّت

أدا و قضاء آن را به جا آورد مگر در صورت

کسوف و خسوف جزئی که شخص تا باز شدن از آن اطلاع نیابد.

4-زمان خواندن این نماز هنگام زلزله و رعد و برق هولناک است که باید بلافاصله

خوانده شود و ترک آن معصیت بوده تا آخر عمر واجب خواهد بود و هر وقت خوانده شود

به صورت اداء است.

5- با تکرار این حوادث این نماز نیز تکرار باید گردد.

هم چنین در سبزپندار بخوانید :

نماز لیله الرغائب | نماز لیله الرغائب چگونه است؟ + نماز لیله الرغائب را چگونه بخوانیم

واجب شدن نماز پس از وقوع زلزله + آموزش

توصیه های ایمنی حین وقوع زلزله