پروفایل روز آمار | روز آمار و برنامه ریزی | متن رسمی روز آمار و برنامه ریزی

روز آمار مبارک

روز آمار مبارک

اگر کسی به علم و هنر آمار مسلط شود توانایی اخذ داده از محیط و تبدیل آن به اطلاعات مورد نیاز را خواهد داشت. برنامه ریزی نیز یک مهارت مهم است که هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی و ملی قابل یادگیری است. به این مثال دقت کنید:

متن تبریک رسمی روز آمار

متن تبریک رسمی روز آمار

علاوه بر جمعیت، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات که نیازمند آمار و شاخص های منظم آماری هستند، فرهنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و علمی را نیز می توان با زبان آمار تبیین و براساس آن جهت گیری های کشور را مشخص کرد.

عکس نوشته تبریک روز آمار

عکس نوشته تبریک روز آمار

نخستین گام در فرایند برنامه ریزی داشتن تصویری روشن از واقعیت های موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصت ها، نیازها و تنگناهای اساسی را شناسایی  و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامه ریزی مناسب کرد.

عکس نوشته روز آمار و برنامه ریزی

عکس نوشته روز آمار و برنامه ریزی

هر نهاد و سازمانی برای نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود، به برنامه ریزی و آمارگیری نیاز دارد تا موفق عمل کند. از آنجا که تصمیم گیران و سیاست گذاران، زمان بسیار اندکی برای تجدید نظر در تصمیم های خود یا اصلاح و متوقف ساختن جریان آنها در اختیار دارند،

عکس پروفایل روز آمار

عکس پروفایل روز آمار

نظام آمار ملی به عنوان بخشی از نظام اطلاعات کشور، می تواند در زمان مناسب، اطلاعات و آمار درست و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. امروزه از آمار به عنوان علمی یاد می کنند که در شاخص های توسعه نقش بسزایی دارد.

کارت پستال روز آمار

کارت پستال روز آمار

داشتن آمار دقیق و جست وجو در ارقام و اطلاعات، کار دولت ها را در برنامه ریزی برای آینده آسان تر می کند.

نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک

سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی، موجب شد تا بر اساس قانون سال 1344

اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام «مرکز آمار ایران» به سازمان برنامه ریزی بودجه وابسته شود

همه ساله روزی به عنوان «روز آمار و برنامه ریزی» در کشور ما گرامی داشته می شود.

اسمس رسمی روز آمار

اسمس رسمی روز آمار

امام حسین علیه السلام در فضیلت و ارزش وقت می فرمایند: «زیان کار واقعی کسی است که لحظه لحظه عمرش را از دست دهد»

پیامک روز آمار

پیامک روز آمار

عکس روز آمار

عکس روز آمار

اس ام اس روز آمار و برنامه ریزی

اس ام اس روز آمار و برنامه ریزی

عکس نوشته روز آمار

عکس نوشته روز آمار

همچنین در سبزپندار بخوانید:

رئیس جمهور از جنجال مامور گشت ارشاد تا اعلام اشتباه آمار شغل های فضای مجازی

عکس روز جهانگردی | پروفایل روز جهانی جهانگردی | تبریک روز جهانگردی