پدر فرنوش شیخی | پدر همسر کاوه رضایی در بین کشته شدگان سقوط هواپیما

پدر فرنوش شیخی | پدر همسر کاوه رضایی در بین کشته شدگان سقوط هواپیما

پدر فرنوش شیخی | پدر همسر کاوه رضایی در بین کشته شدگان سقوط هواپیما

امروز صبح حادثه سقوط هواپیما بوئینگ 727 در نزدیکی کرج

باعث داغدار شدن تعدادی از خانواده های هموطنان شد.

در پی این حادثه 15 نفر متاسفانه جان خود را از دست دادند که

اسامی کشته شدگان بدین شرح می باشد:

1- سرهنگ خلبان معلم غفور قجاوند

2- سرهنگ خلبان معلم محمد باقر ندری

3- سرهنگ خلبان جواد سلیمانی

4- سرهنگ خلبان محمد عبدلی

5- مهندس پرواز عزیزاله علیزاده

6- سعید قاسمی

7- فریدون شیخی – سر مهماندار

8- شاکر آجرلو

9- مریم زارعی نژاد

10- علی افروغ

محمد رضا طاهری

مصطفی محمودی

جواد مرادی

حمید رضا لطفیان

داود ذوالفقاری

متاسفانه پدر فرنوش شیخی یکی از والیبالیست های خوب کشورمان که در تیم ملی نیز حضور داشته است

و هم اکنون به عنوان لژیونر در کشورهای خارجی بازی میکند و همچنین همسر کاوه رضایی بازیکن فوتبال نیز است،

در بین کشته شدگان است.این هواپیما در راستای طرح مردم یاری ارتش در حال وارد کردن گوشت گوسفندی برای

هموطنان بودند که به دلیل اشتباهات خلبان، متاسفانه سقوط کرده و 15 نفر از کارکنان این سازمان فوت نمودند.