واریز سود سهام عدالت | سود سهام عدالت روستائیان کی واریز می شود؟

واریز سود سهام عدالت | سود سهام عدالت روستائیان کی واریز می شود؟

واریز سود سهام عدالت | سود سهام عدالت روستائیان کی واریز می شود؟

معاون سازمان خصوصی سازی خبر از واریز سود سهام عدالت روستاییان در این هفته را داد.

داوود خانی عنوان نمود که از روز سه شنبه 18 دی ماه به تدریج سود سهام عدالت روستائیان و

عشایر سراسر کشور پرداخت خواهد شد و اضافه کرد: در این مرحله حدود 13 میلیون نفر

از مشمولان سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که این میزان سود در

مجموع به مبلغ 1100 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

معاون سازمان خصوصی سازی در این مورد ادامه داد : در مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت

مشمولان در سالجاری نیز حدود 5.5 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد

و سازمان بهزیستی به تدریج سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند که

ارزش این میزان سود حدود 850 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که روستائیان و عشایر سراسر کشور

که مشمول سهام عدالت هستند، در صورتی که سود عملکرد سال مالی 95

شرکت‌های سرمایه پذیر را دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود

عملکرد سال مالی 96 و به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

داوود خانی معاون سازمان خصوصی سازی و منابع انسانی سازمان خصوصی سازی ادامه داد:

 واریز سود سهام عدالت روستائیان و عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته به صورت

تدریج آغاز خواهد شد که پرداخت این سود با اولویت بانک‌هایی مانند ملی، صادرات، کشاورزی

و پست بانک که در روستاها شعبه گسترده تری دارند، انجام خواهد شد.