واریز حقوق کارمندان و بازنشستگان در خرداد ماه 1397 قبل از عید فطر | واریز یارانه قبل از عید سعید فطر

واریز حقوق کارمندان و بازنشستگان در خرداد ماه 1397 قبل از عید فطر | واریز یارانه قبل از عید سعید فطرواریز حقوق کارمندان و بازنشستگان در خرداد ماه 1397 : عید سعید فطر در بسیاری از

مناطق کشورمان با سنت ها و مراسمات خاصی همراه بوده و این دید و بازدید ها

و سنت پسندیده ی صله ی رحم نیز هزینه هایی دارد به همین دلیل ، آقای نوبخت سخنگوی دولت

و همچنین رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه در سخنرانی و گفت و گوی مطبوعاتی

اخیر خود ، وعده پرداخت زودهنگام حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را داد.

نوبخت در این سخنرانی و دیدار مطبوعاتی اظهار داشت : آقای روحانی و بنده برنامه ریزی های لازم

و هماهنگی ها را با خزانه انجام داده ایم تا حقوق شاغلین و بازنشستگان هر چه زودتر واریز شود.

آقای رئیس جمهور همه نیرو ها را بسیج کرده اند تا این مهم زودتر انجام شود و تاکید بسیاری برای انجام هر چه زودتر این مورد داشته اند.

واریز افزایش حقوق ها به همراه حقوق از خرداد ماه

قابل ذکر است درصد افزایش حقوق نیز در این ماه اعمال و همراه حقوق به حساب کارمندان محترم واریز می شود.

واریز یارانه خرداد ماه پیش از عید سعید فطر

همچنین محمدباقر نوبخت افزود علاوه بر کارمندان دولت ، مردم عزیز ایران نیز پیش از عید سعید فطر ، یارانه ها را دریافت میکنند.

همچنین در سبزپندار بخوانید :

زمان دقیق واریز یارانه خرداد 97 + مبلغ و تاریخ یارانه نقدی خرداد 97