ناراحتی نصرالله رادش از برنامه حالا خورشید به علت کمبود وقت

ناراحتی نصرالله رادش از برنامه حالا خورشید

ناراحتی نصرالله رادش از برنام حالا خورشید

در همه جای دنیا صبح ها برنامه هایی اجرا می شود که تحت عنوان برنامها صبحگاهی

و عموما این برنامه ها را میتوان در دسته برنامه های مولف قرار داد.

برنامه هایی که در آنها درد مردم بیان میشود و انتقاد ها را به گوش مسئولانش می رساند.

یکی از این برنامه های صبحگاهی برنامه حالا خورشید است که همواره همراه با حواشی است

زیرا با ساختار شکنی به جا و به نفع مردمش توانسته بسیار مفید واقع شود.

ناراحتی نصرالله رادش از برنامه حالا خورشید

صبح امروز در این برنامه یکی از بازیگران سینما ایران دعوت شده بود که گویا او از این برنامه انتقادی کرده است.

تحت این عنوان که شما زمان و مهلتی که در اختیار مهمان برنامه هست را به او نمیگویید و این خیلی بد است و عملا او را ضایع میکنید.

او که خود به عنوان مهمان برنامه بر روی صندلی برنامه حالا خورشید نشسته بود .

از اینکه زمان کمی در اختیار او قرار داده بودند بسیار ناراحت شد و از این موضوع علنا انتقاد نمود.

این برنامه بار دیگر نقل مجالس و فضای مجازی شده است و کاربران شبکه های مجازی به اظهار نظر در این مورد پرداخته اند.

به عنوان مثال کاربری نوشت :

دم نصرالله رادش گرم در کمال احترام شکلاتیشون کرد.

فیلم ناراحتی نصرالله رادش از برنامه حالا خورشید

او در این برنامه گفت :

ساعت شاید خرابه.

او در جواب مجری که گفت : ولی همینقدر که ما روی ماه شما رو دیدیم برای ما جالب بود

و نصرالله رادش در جواب افزود : ولی برای من جالب نبود.