مداحی شهادت حضرت زهرا (س) از میثم مطیعی

سلام ما سلام ما به رحمت و به جود تو
سلام ما سلام ما به چهره‏ ى کبود تو
سلام ما سلام ما به قلب داغدیده ‏ات
سلام ما سلام ما به قامت خمیده ات
سلام ما سلام ما به طفل نا امید تو
سلام ما سلام ما به محسن شهید تو
سلام ما سلام ما به چهره ى خجسته ات
سلام ما سلام ما به پهلوى شکسته ات

مداحی شهادت حضرت زهرا (س) از میثم مطیعی

مداحی شهادت حضرت زهرا (س) از میثم مطیعی

مداحی شهادت حضرت زهرا (س) از میثم مطیعی

سلام ما سلام ما به رحمت و به جود تو
سلام ما سلام ما به چهره‏ ى کبود تو
سلام ما سلام ما به قلب داغدیده ‏ات
سلام ما سلام ما به قامت خمیده ات
سلام ما سلام ما به طفل نا امید تو
سلام ما سلام ما به محسن شهید تو
سلام ما سلام ما به چهره ى خجسته ات
سلام ما سلام ما به پهلوى شکسته ات
سلام سلام ما به گریه‏ هاى دخترت
سلام ما سلام ما به ناله ‏هاى شوهرت
سلام ما سلام ما به نغمه ى حجاز تو
سلام ما سلام ما به آخرین نماز تو
سلام ما سلام ما به صحنه ى مدینه ات
سلام سلام ما به خون زخم سینه ات
سلام ما سلام ما به قلب پر ز داغ تو
سلام ما سلام ما به قبر بى چراغ تو

پخش آنلاین مداحی شهادت حضرت زهرا (س) از میثم مطیعی