متن موفقیت | متن ادبی درباره هدف | جملات بزرگان در مورد هدف

اگر شما به دنبال انگیزه و هدف برای رسیدن به آرزوهای خود هستید و تعدادی متن موفقیت می خواهید این مطلب هیجان انگیز را به هیچ وجه از دست ندهید

پروفایل موفقیت در درس

پروفایل موفقیت در درس

“برای شکست هایتان زیاد ناراحت نشوید،
برای فرصت هایی که بدون امتحان کردنشان از دست میدادید ناراحت باشید.

عکسهای موفقیت آمیز

عکسهای موفقیت آمیز

“رویای خودتون رو بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام میکند تا رویای او را بسازید.

عکس نوشته های موفقیت آمیز

عکس نوشته های موفقیت آمیز

“تنها شکافی که بین شما و رویایتان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود._

پروفایل تلاش وموفقیت

پروفایل تلاش وموفقیت

“اعتمادبنفس جذاب ترین صفتی است که یک نفر میتواند داشته باشد.
چطور کسی میتواند ببیند شما چقدر فوق العاده اید وقتی خودتان نتوانید ببینید؟”

دانلود عکس انگیزشی

دانلود عکس انگیزشی

در دنیاهیچ بن بستی نیست یا راهی خواهم یافت باراهی خواهم ساخت..
یابه اندازه ی ارزوهایتان تلاش کنید یابه اندازه تلاشتان ارزو…

متن موفقیت در ورزش

متن موفقیت در ورزش

همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست

با طراوت ترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید.

متن ادبی آرزوی موفقیت

متن ادبی آرزوی موفقیت

وقت کشی بدترین مواجهه با

فراخوا های زندگیست

متن زیبا در مورد موفقیت

متن زیبا در مورد موفقیت

موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید

سپس با چشم تان ببینید

و بعد با جسم تان خلق کنید

متن موفقیت تحصیلی

متن موفقیت تحصیلی

اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد است

اما ، چطور یک نفر می تواند

عظمت را در وجود شما ببیند

اگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟

(برایان تریسی)

جملات موفقیت بزرگان

جملات موفقیت بزرگان

این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند

(برایان تریسی)

متن موفقیت ورزشی

صبح را غنیمت بشمار

زیرا هر صبحی که بیدار میشوی تولدی دوبارست

و در هر تولد فرصتی برای سازندگی داری

همچنین در سبزپندار بخوانید:

عکس نوشته موفقیت | پروفایل موفق شدن | جملات کوتاه انگیزشی

جملات انگیزشی بزرگان | عکس موفقیت در زندگی | عکس های انگیزشی موفقیت