متن زیبا در مورد اراده | سخنان بزرگان در مورد هدف | عکس نوشته موفقیت در زندگی

شما پشت کنکوری محسوب میشوید؟ میخواهید تعدادی متن زیبا در مورد اراده را بخوانید و برای کنکور آماده شوید؟ پس با ما در این مطلب همراه باشید

سخنان بزرگان در مورد هدف

سخنان بزرگان در مورد هدف

“مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید.
این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری”

جملات زیبا درباره کار

جملات زیبا درباره کار

“چالش ها برای سرگرم کننده کردن زندگی هستند و غلبه بر آن باعث معنا دار شدن زندگی.

جملات بزرگان در مورد تلاش و پشتکار

جملات بزرگان در مورد تلاش و پشتکار

“هیچوقت از داشتن عقاید متفاوت با توافق جمع نترسید،حتی وقتی که تنها فرد موجود با همچین اعتقادی باشید.

جملات بزرگان در مورد تلاش و پشتکار

جملات بزرگان در مورد تلاش و پشتکار

“هیچکس تا به حال برنامه ای برای شکست خوردن، چاق شدن یا احمق بودن ننوشته !
این چیزها وقتی اتفاق می افتد که شما برنامه ای نداشته باشید.”

متن زیبا در مورد اراده

متن زیبا در مورد اراده

“بزرگترین اشتباهی که در زندگی میتوانید مرتکبش شوید این است که هیچ وقت سعی نکنید.”

جملات زیبا در مورد تغییر

جملات زیبا در مورد تغییر

زندگی یعنی آفرینش عشق ، شادی ، مهربانی و رضایت از خود و دیگران

خالق زندگی خود باشیم.

جملات تبریک موفقیت تحصیلی

جملات تبریک موفقیت تحصیلی

آن قدر قوی باش

تا هر روز با زندگی روبرو شوی

جملات زیبا درباره موفقیت تحصیلی فرزند

جملات زیبا درباره موفقیت تحصیلی فرزند

با ارزش ترین دارایی ما توانایی کسب درآمد است

نه آن پولی که به دست می آوریم.

توانایی از دست نمی رود اما پول و ثروت ممکن است بارها از دست برود.

جملات زیبا درباره موفقیت تحصیلی فرزند

جملات زیبا درباره موفقیت تحصیلی فرزند

زمان دارایی ازشمندی است

که نمی توان از خرج شدندش جلوگیری کرد ،

فقط می توان آن را تبدیل به مهارت و تجربه ، پس انداز کرد.

پروفایل موفقیت امیز

پروفایل موفقیت امیز

شاد بودن تنها انتقامی است که

انسان می تواند از زندگی بگیرد

شاد باشید …

پروفایل موفقیت در زندگی

پروفایل موفقیت در زندگی

هیچوقت در رسیدن به آنچه که

از ته دل می خواهی

تسلیم نشو

به اهدافت فکر کن

همچنین در سبزپندار بخوانید:

عکس نوشته موفقیت | پروفایل موفق شدن | جملات کوتاه انگیزشی

جملات انگیزشی بزرگان | عکس موفقیت در زندگی | عکس های انگیزشی موفقیت