فیلم آتش کشیدن و سوزاندن گربه | آتش زدن و سوختگی گربه توسط افراد بی رحم

فیلم آتش کشیدن و سوزاندن گربه | آتش زدن و سوختگی گربه توسط افراد بی رحمفیلم آتش کشیدن و سوزاندن گربه : اخیرا کلیپی در رسانه ها و شبکه های مجازی دست به دست می شود

که یک گربه ای را که توسط افراد بی زحمی به آتش انداخته شده است را نشان می دهد.

و در کلینیک حیوانات این حیوان که کل صورت و بدنش دچار سوختگی شده است در حال مداواست.

این کلیپ که حاوی تصاویر دلخراشی است ، گربه را نشان می دهد که زنده است ولی به دلیل سوختگی بسیار ، زجر می کشد.

فیلم سوختگی های گربه آتش کشیده شده توسط افراد بی رحم

همچنین در سبزپندار بخوانید :

فیلم زجرکش کردن و سگ آزاری در روانسر | جایزه شهرداری برای کشتن سگ ها

فیلم سگ آزاری و کتک زدن سگ توسط جوان خوزستانی | 10 ملیون تومان پاداش شناسایی سگ آزار