فیلتر اینستاگرام | دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام صادر شد

فیلتر اینستاگرام | دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام صادر شد

فیلتر اینستاگرام | دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام صادر شد

معاون دادستانی کل کشور اظهار کرد دستور فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام

در کشور ایران، صادر شده است.مدتی است که خبرهای فیلتر

شبکه محبوب اینستاگرام از بولتون های خبری به گوش می رسد

و حتی برای این شبکه اجتماعی، اپلیکشن های داخلی جایگزین نیز معرفی شده است.

فیلتر شدن اینستاگرام با حکم قضایی

جاوید نیا ، سرپرست معاونت فضای مجازی کشور در این باره افزود در گذشته نیز این شبکه اجتماعی

مسدود شده بود اما دولت وعده هوشمند سازی و کنترل این فضا را داد ولی به آن عمل نکرد و هزینه های

سنگینی نیز در این مورد صرف شد.

به احتمال زیاد به زودی این شبکه محبوب جهانی در ایران فیلتر خواهد شد.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

زیر گرفتن دانشجویان توسط مسئول ارشد دانشگاه آزاد آیا واقعیت دارد؟

مرگ بهنام صفوی در بیمارستان از شایعه تا واقعیت + عکس

مژده لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات | گفتگوی تند لواسانی و رئیس دانشگاه علوم تحقیقات