عیدی کارگران و کارمندان دولت در نوروز 1398 چقدر است ؟

عیدی کارگران و کارمندان دولت در نوروز 1398 چقدر است ؟

عیدی کارگران و کارمندان دولت در نوروز 1398 : هر سال قبل از عید نوروز ، یکی از موضوعات جنجالی ، ماجرای عیدی پایان سال

و پاداش می باشد که بسیاری از کارگران و کارمندان را در این رابطه کنجکاو میکند.

امسال نیز همچون سال های گذشته این موضوع شروع شده و در حال بحث و جمع بندی است.

در این باره عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است :

بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان

تعیین شده و بر اساس قانون مصوب مجلس، کارفرمایان باید حداقل دو ماه پایه حقوق

و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال به کارگرانشان بدهند.

با در نظر گرفتن این قاعده، عیدی امسال کارگران حداقل دو میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۳۳۷ هزار تومان خواهد بود.