عوارض خودارضایی | فواید ترک خود ارضایی | راههای ترک خود ارضایی در مردان

عوارض خودارضایی چیست و در صورتی که یک خانم یا آقا متوجه میشود همسرش دور از

چشم او دست به خودارضایی میزند چه رفتاری باید از خود نشان دهد؟

به روی خود نیاورد؟ عیب را از خود ببیند و خود را سرزنش کند؟

از رفتار او بسیار عصبانی شود؟ یا او را شرمسار و خجالت زده کند؟

خود ارضایی در افراد متاهل

خود ارضایی به طور مکرر در افراد متاهل تنها دو علت بیشتر ندارد.
یا یک عادت قدیمی مربوط به زمان قبل از ازدواج یا عدم ارضای جنسی وی توسط همسر او.
که به طور کل هیچکدام از این دو ، بهانه منطقی بحساب نخواهند آمد.
اما رفتار شما در مواجه با آن مطلقا نباید در چهارچوب 4 گزینه بالا باشد.
بارها عرض کرده ام که تنها درمان مطلق و بدون هزینه خودارضایی داشتن اراده است.
شاید شعار به نظر برسد.ولی چاره ای نیست باید بپذیرید.
اما در این مورد اگر با همسر خود بعد از پی بردن به این رفتارش با همدلی برخورد کنید

اما مطلقا نه از موضع بالا ، آنوقت اراده هردویتان بارها و بارها برای

ترک عادت او قدرتمندتر خواهد بود و از حالت یک شعار خارج خواهد شد.
اولا بگذارید مدتی از آن صحنه مچگیری گذشته و ترجیحا در این مدت رفتارتان با وی تغییر نکند.
ثانیا و مطلقا در هنگام صحبت و همدلی در مورد

موضوع نقش یک خانم معلم یا آقای معلم را برایش بازی نکنید.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

خودارضایی مردان و زنان | علل خود ارضایی و تاثیر آن در روابط زناشویی

رابطه زناشویی | روابط زناشویی در دوران عقد | حین رابطه با مردان چگونه باشید