دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله پایانی

دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله پایانی

دوره ضمن خدمت الکترونیک مدرسه آماده یا مدیریت بحران بصورت استانی

و فعلا برای استان تهران فعال شده است و این عزیزان در این ضمن خدمت شرکت کرده اند.

به مرور دوره غیر حضوری ضمن خدمت مدرسه آماده برای همه شهرستان ها در دسترس قرار میگیرد.

در این مطلب نمونه سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت مدرسه آماده برای شما عزیزان آماده شده است.

قابل ذکر است این دوره ضمن خدمت 16 ساعته بوده و در این مطلب نمونه سوالات شامل مرحله اول و مرحله دوم

و همچنین نمونه سوالات مرحله نهایی در دسترس قرار گرفته است.

آزمون نهایی ضمن خدمت مدرسه آماده در تاریخ های 28 خرداد و 31 خرداد 1397 برگزار می شود.

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

اختلال در کدام یک ا ز عوامل زیر تهدید کننده حیات بیمار نیست ؟

شکستگی

ارائه اطلاعات به امدادگران جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحان مدرسه است؟

ارتباطات

ارتباط با سازمانهای مسئول وظیفه کدام بخش از گروه  مدیریت بحران است؟

فرماندهی

ارزیابی اولیه بیمار حداکثر چقدر زمان نیاز دارد؟

120 ثانیه

از خاموش کننده پودر برای اطفا چه حریق هایی نمی توان استفاده کرد؟

پنبه

اقدام مناسب در انسداد خفیف مسیر تنفسی چیست ؟

نباید دخالت کرد

اگر با لرزش های زلزله از خواب بیدار شویم صحیح ترین رفتار تا پایان لرزش ها کدام است؟

ماندن در رختخواب و حمایت سر و گردن با بالش و پتو

اگر در زمان زلزله در حال رانندگی بودیم بهترین رفتار کدام است؟

توقف در سمت راست مسیر

اگر در فضای باز بودیم کدمیک جزو رفتارهای مناسب در زمان زلزله نمی باشد؟

ورود به ساختمان مقاوم

اگر زیر آوار مانده بودیم کدام اقدام صحیح است؟

پوشاندن دهان با پارچه یا لباس

اگر مصدوم در موقعیتی نامشخص باشد برای بررسی سطح هوشیاری از کدام جهت به او نزدیک می شویم

از بالای سر

امدادگر چه زمان مجاز به استفاده از تونیکه نیست؟

خونریزی به روش فشاری قابل کنترل است

امواج زلزله به چه ترتیبی به سطح زمین میرسند؟

p-sلاو-رایلی

انجام اقدامات پیشگیرانه وظیفه کدام بخش از گروه مدیریت بحران مدارس است؟

تمامی بخش های گروه

اولویت انتخاب استراتژی واکنش در شرایط اضطراری حریق چگونه است؟

بسته به شرایط حادثه

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله اول

اولین اصل کمک های حمایتی کدام است؟

مراقب باشیم به خود یا دیگران اسیب نزنند

اولین اقدام در شرایط اضطراری ناشی از آتش چیست؟

هشدار

اولین اقدام در کنترل خونریزی کدام است؟

فشار مستقیم بر محل خونریزی

اولین انتخاب استراتژی واکنش در شرایط اضطراری حریق چگونه است؟

بسته به شرایط حادثه

اولین سازمان مستقل در ایران چه سالی احداث شد؟

1337

اولین نکته در مورد فردی که نیازمند اقدام حیاتی است چیست؟

سطح هوشیاری

ایجاد امید به زندگی از علایم کدامیک از فازهای واکنش روانی در بلایاست

بازیابی

ایمن ترین راه در زمان نشت گاز کدام است

جداسازی

ارائه اطلاعات به امدادگران جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحان مدرسه است؟

ارتباطات

ارتباط با سازمانهای مسئول وظیفه کدام بخش از گروه  مدیریت بحران است?

فرماندهی

ایمنی صحنه تصادف توسط کدام نیروی امدادی انجام می شود ؟

راهنمایی و رانندگی

آتش سوزی چیست؟

از کنترل خارج شدن اتش

آمار تلفات ناشی از اتش سوزی در جهان چقدر است؟

سالانه بیش از 330 هزار نفر

آموزش قبل از وقوع حادثه جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحران مدرسه است؟

عملیات

بحران ها چه ویژگی مشترکی دارند؟

تمامی موارد

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله پایانی

بحران ها چه ویژگی های مشترکی دارند؟

همه موارد

بر روی کپسول اطفا حریق بر اساس استاندارد اروپایی عبارت fدرج شده است این کپسول مناسب چیست؟

روش های پخت وپز

بر روی کپسول اطفا حریق بر اساس استاندارد bs علامت cدرج شده است این کپسول مناسب اطفا کدام گزینه است ؟

گازمتان

برای فشردن سینه افراد زیر 8 سال چگونه باید عمل کرد؟ 

متناسب با جثه مصدوم یا دو دستی

برای فشردن سینه در اقدامات حیاتی بهتر است هرچند وقت یک بار افراد جابجا شوند ؟

هر دو دقیقه

برای فشردن قفسه سینه افراد زیر یک سال چگونه باید عمل نمود؟ 

با دو انگشت دست

برای اطفا حریق تابه های حاوی روغن کدام گزینه مناسب نیست؟

پارچ آب

برای اینکه خود امدادگران دچار آسیب روانی نشوند چه راهکاری وجود دارد؟

تشکیل جلسات بازگویی روانشناختی

برای تشخیص سطح هوشیاری چگونه باید عمل کرد؟

پاسخ به محرک دردناک

برای حمل خاموش کننده چگونه باید عمل نمود؟

از دستگیره پایینی خاموش کننده استفاده می نماییم

نمونه سوال آزمون ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

برای خاموش کردن لوازم برقی کدام نوع خاموش کننده مناسب است؟

خاموش کنندهCO2

برای شروع و ادامه آتش سوزی در دسترس بودن کدام یک از مواد زیر ضروریست؟

هرسه ضلع مثلث حریق

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله نهایی

برای فشردن قفسه سینه افراد بالای 8 سال چگونه باید عمل نمود؟

با کف دو دست

برای یک فرار ایمن کدام گزینه نادرست است؟

همراه داشتن کپسول اطفا هنگام فرار

برخورد با جسم خارجی در مسیر تنفسی در افراد بیهوش چگونه است ؟

مشابه اقدامات احیا عمل میکنیم

بوی زننده گاز از چیست؟ چرا به ترکیب سوختی اضافه می شود؟

اتیل مرکاپتان جهت اطلاع از نشت گاز

به ترتیب با پای پیاده و اتومبیل در سیلاب با چه ارتفاعی نباید حرکت کرد؟

15-20

به ترتیب ضخامت هسته داخلی و هسته بیرونی جبه و پوسته چند کیلومتر است؟

1200-2300-2900-40

به عنوان تیم حمایت روانی کدام گروه جزو 4 گروه اصلی که باید ازآنها حمایت کنیم نمی باشد؟

جوانان مصدوم

به کدامیک از موارد زیر خشکسالی می گویند؟

همه موارد

بهترین راه پوشش خسارت های ناشی از حریق چیست؟

پوشش بیمه ای

بهترین روش کنترل خونریزی بینی چیست ؟

گرفتن بینی با انگشت شست و سبابه

بهترین مکان در هنگام وقوع توفان کجاست؟

زیر زمین

بهترین نوع پرسش از آسیب دیده کدام است؟

سوال باز با جواب توضیحی

پانسمان سر باید به چه صورت انجام شود؟ 

پانسمان پهن باشد

پس از پناه گیری و طی 3 دقیقه اول وقوع زلزله کدام اقدام صحیح نمی باشد؟

استفاده از خودرو برای خروج سریع

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله دوم

پس از پناه گیری و طی3 دقیقه اول وقوع زلزله کام اقدام صحیح نمی باشد؟

استفاده از خودرو برای خروج سریع

تامین پوشاک و مسکن و رسیدگی به آسیب های اولیه جزو کدامیک از شاخص های سلامت است؟

سلامت جسمی

تخریب اجزای غیرسازه ای کدامیک از خطرات را در بر ندارد؟

سقوط کامل ساختمان

تخلیه اضطراری و حفط امنیت مدرسه به ترتیب وظیفه کدام بخش از گروه مدیریت بحران است؟ 

عملیات انتظامات

تخلیه اضطراری مدرسه جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحران مدرسه است؟

عملیات

ترشح آدرنالین افزایش ضربان قلب تعرق دلپیچه و تهوع از علایم کدامیک از فازهای واکنش  روانی در بلایاست؟

بحرانی

ترکیب موجود در گاز شهری کدام است؟

اتان و متان

ترکیب موجود در گازهای سیلندری کدام است؟

بوتان و پروتان

تعریف دقیق روان شناسی استرس چیست؟

تلاش برای از بین نرفتن تعادل و سازگاری روانی

تعریف دقیق زلزله کدام است؟

آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در سنگهای پوسته زمین

تناسب خاموش کننده و حریق چه زمان باید بررسی شود؟

پیش از وقوع حریق و نیز پیش از استفاده

تنفس موثر چگونه است ؟

با حرکت قفسه سینه توام باشد

جریان همرفتی در جبه منجر به کدامیک از موارد زیر نمی شود؟

تغییر دمای هسته

جمع آوری اطلاعات مدرسه جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحران مدرسه است؟

ارتباطات

جهت جلوگیری از تورم در کنترل خونریزی ها بهترین راه کدام است ؟

عضو مورد نظر را بالا نگه داشته شود

چرا به سه روز اول پس از وقوع زلزله 72 ساعت طلایی می گویند؟

بدن انسان تا 72 ساعت بدون آب امکان حیات دارد

نمونه سوالات رایگان مرحله اول و دوم ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

چرا پانسمان ناحیه سر از روی چشم نباید عبور کند؟

با کاهش دید بیمار احتمال آسیب  زیاد می شود

چرا در حین صدا کردن مصدوم باید از بالای سر نزدیک شد و سر و کتف بیمار را محکم نگه داشت؟

ممکن است ستون فقرات بیمار آسیب دیده باشد

چرا در حین صدا کردن مصدوم باید از بالای سر نزدیک شد و سر و کتف بیمار را محکم نگه داشت؟

برای جلوگیری از ترسیدن مصدوم

چرا در زمان استفاده از خاموش کننده ها باید حبا حریق فاصله را حفظ نمود؟

باید به ماده اطفا کننده فرصت داد تا دور آتش را بگیرد

چرا در مانور هایم لیخ باید انگشت شصت را کاملا کف دست قرار داد؟

ممکن است به شکم مصدوم اسیب برساند

چرا نباید در مسیر خروج از واحد آپارتمان وسایلی مانند گلدان یا جاکفشی قرار داد؟

زیرا مسیر خروج باید ایمن و آزاد باشد

چه زمانی باید عضو شکسته و آویخته  شده را به بدن متصل نمود؟ 

زمانی که بیمار باید به صورت خوابیده منتقل شود

حداقل اکسیژن موردنیاز برای شروع اتش سوزی چند درصد است؟

16درصد

حداقل زمانی که در خونریزی بینی بینی را باید نگه داشت چند دقیقه است؟

بین 2 تا 3 دقیقه

حداقل فاصله کف سیلندر خاموش کننده های زیر 18 کیلو گرم با زمین بر اساس استانداردNFPAچقدر می تواند باشد؟

باید از زمین 10 سانتی متر فاصله داشته باشد

حدود ضریب اشتعال گاز مایع سیلندری چقدر است؟

1تا 10 درصد

حدود ضریب اشتعال گازشهری چقدر است؟

5تا15

حفظ امنیت دانش آموزان و مدرسه جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحران مدرسه است؟

انتظامات

حمایت روانی چه سالی و در پی کدام زلزله در ایران شکل گرفت؟

381آوج قزوین

خاموش کردن اجاق گاز به کدام روش صورت می گیرد؟

جداسازی

نمونه سوالات رایگان مرحله نهایی ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

خاموش کننده ای با نشانA طبق دسته بندیBS مناسب کدام دسته از حریق می باشد؟ 

چوب و پارچه

خاموش کننده با کدام نشان طبقه بندی مناسب خاموش کردن روغن های پخت و پز مشتعل شده است؟

KF

خاموش کننده پودر پس از چه بازه زمانی باید شارژ شود؟

هرسال یکبار

خاموش کننده مناسب جهت قرار دادن در خودرو کدام است؟

پودر

خاموش کننده مناسب جهت قرار دادن در خودرو کدام است؟

پودر

خاموش کننده نوع کف یا فوم برای کدام دسته از حریق ها مناسب است؟

مایعات و جامدات

خاموش کننده هایی که دارای علامت Dروی بدنه خود هستند مناسب چه حریق هایی هستند؟

فلزات قابل اشتعال

خونریزی در کدام اندام احتمال ایجاد خفگی در بیمار دارد؟

قفسه سینه

در ارزیابی بیمار کدام گزینه به ترتیب صحیح است ؟

ارزیابی اولیه معاینه جسمانی دقیق ارزیابی ثانویه، ارزیابی مداوم

در ارزیابی سطح هوشیاری Awake A به چه معناست؟

بیمار بیدار است

در ارزیابی سطح هوشیاری سطح pain ،p  به چه معناست؟

بیمار به محرک درد پاسخ می دهد

در ارزیابی سطح هوشیاری سطح unresponsive U به چه معناست؟

بیمار پاسخی ندارد

در ارزیابی سطح هوشیاری سطح Verbal V به چه معناست؟

بیمار به تحریکات کلام پاسخ می دهد

در استراتژی انتظار برای کمک در ساختمان مسکونی کدام گزینه مناسب تر است؟

داخل حمام یا سرویس بهداشتی

در افراد 50 تا 60 سال بروز علائم تشنجی در افرادی که سابقه تشنج ندارند نشانه چیست؟

می تواند نشانه شروع ایست قلبی باشد

در اقدامات حیاتی پایه به چه افرادی بزرگسال گفته میشود؟

افراد بالای 8 سال

در اقدامات حیاتی پایه چه افرادی در دسته کودکان قرار می گیرند؟

افراد زیر 8 سال

در اقدامات حیاتی پایه در هر یک دقیقه تاخیر چند درصد شانس بقا کاهش می یابد ؟

10 درصد

در اقدامات حیاتی پایه شیرخواران چه بازه سنی دارند

زیر یک سال

نمونه سوالات رایگان مرحله پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

در اقدامات حیاتی چه مقدار امکان وقفه وجود دارد؟

حق وقفه وجود ندارد

در اهمیت آتل بندی انگشتان کدام گزینه نادرست است؟

اندام های کوچک نیاز فوری به اتل بندی ندارند

در آتل بندی کدام گزینه نادرست  است ؟

باید استخوان ها را در جای خود اصلاح نمود سپس اقدام  به اتل بندی کرد

در آتل بندی کتف و ترقوه بازو چه اندازه باید جمع شود؟

تا جایی که دستمال مثلثی امکان بدهد

در آتل بندی کتف و ترقوه بازو چه اندازه باید جمع شود؟

تا حدی بیمار احساس راحتی کند

در آتل بندی کدام گزینه نادرست است؟

باید استخوان ها را در جای خود اصلاح نمود سپس اقدام به آتل بندی کرد

در برخورد با جسم خارجی در کودکان شیرخوار کدام عمل صحیح نیست؟

مانور هایم لیخ

برنامه ریزی عملیات اضطراری چه اقدامی در اولویت نیست ؟

محاسبه هزینه فعالیت ها

در برنامه عملیاتی اولویت بندی اقدامات چگونه و بر چه اساسی تعیین می شود؟

توسط گروه مدیریت بحران بر اساس اولویت اقدام

در تحریک دردناک به روش صدای بلند چه پاسخی نشان دهنده نیاز به اقدام احیا است؟ 

بدون پاسخ

در تدوین سناریو مدیریت بحران میزان خسارت به کدام گزینه مستقیما مرتبط نیست؟

عرض معابر

در جایگاه های پمپ بنزین علاوه بر سطل خاک وجود کدام دسته از خاموش کننده ها توصیه میشود؟

گروه B

در حریق ایجاد شده به علت نشت گاز از کدام دسته از خاموش کننده ها طبق استاندارد می توان استفاده نمود؟

گروهC

در خصوص استفاده از خاموش کننده آب در حریق مایعات کدام گزینه نادرست است؟

باعث اطفا حریق می شود

در خصوص اقدامات ایمنی در مواجهه با بوی گاز کدام گزینه اشتباه است؟

ابتدا منشا بوی گاز را دقیقا پیداکرده و سپس گاز را قطع مینماییم

در خصوص اولویت در ایمنی کدام ترتیب صحیح است؟

ایمنی امدادگر ایمنی همکاران امدادگر ایمنی مصدومان ایمنی شاهدان

در خصوص در خواست به نیروهای امدادی کدام گزینه نادرست است؟ 

باید اولین اقدام بدون فوت وقت برای بررسی باشد

در خصوص شروط کمک به افراد اسیب دیده کدام گزینه صحیح است ؟

دانش کافی و امکانات لازم

در خصوص لزوم به همراه داشتن کیف کمک های اولیه کدام گزینه نادرست است؟

وسیله ای اضافیست که احتمال استفاده از آن بسیار پایین است

در خصوص محدود کردن حرکت محل خونریزی کدام گزینه نادرست است ؟

باعث کاهش فشار خون در اندام میشود

در خونریزی داخلی حفظ دمای بدن بیمار چه اهمیتی دارد؟

باعث عملکرد بهتر پلاکت ها می شود

در زمان اطفای حریق در فضای کم کدام گزینه درست است؟

پشت به باد بایستید

در زمان انتخاب حمام به عنوان گزینه انتظار برای کمک کدام گزینه نادرست است؟

روشن کردن هواکش برقی

در زمان جایگذاری خاموش کننده های بالای 18 کیلو حداقل فاصله کف دستگاه تا زمین چقدرباید باشد؟

10سانتی متر

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله آخر

در زمان حادثه چه کسی تصمیم می گیرد از کدام برنامه عملیاتی استفاده شود؟

فرمانده

در زمان شرایط اضطراری حریق هشدار به دیگران به چه صورت یا صورت هایی انجام می پذیرد

به صورت خودکار و یا دستی

در زمان فرار از حریق در راه پله ها به کدام جهت باید حرکت کرد؟

خلاف جهت آتش

در زمان نشت گاز از سیلندر کدام اقدام صحیح نیست؟

پرتاب کردن کپسول به بیرون از محیط

در زمان نصب خاموش کننده هایی با وزن بیش از 18 کیلوگرم بر اساس استانداردNFPA  حداکثر فاصله سر دستگاه تا زمین چقدر می تواند باشد؟

150 سانتی متر

در ساختار گروه مدیریت بحران مدارس کدام بخش به طور مجزا تعریف نشده است؟

تدارکات

شرایط اضطراری حریق چه زمان استراتژی انتظار برای کمک را انتخاب می کنیم؟

در شرایطی که امکان اطفا و یا فرار از حریق وجود ندارد

در صورت ایمنی نبودن صحنه حوادث اولین اقدام چیست؟

ایمن نمودن صحنه حادثه

در صورت دسترسی به کپسول اطفا حرق کوچک و مواجهه با حریق بزرگ کدام راهکار را پیشنهاد می دهید؟

خروج از محل حریق و مراجعه به محل امن فرار

در صورت عدم عملکرد خاموش کننده اقدام مناسب کدام است؟

فرار

در صورت مواجهه با حوادث دارای حریق ایمنی صحنه توسط کدام نیرو باید برقرار شود؟

آتش نشانی

در صورت مواجهه با سیلندر شعله ور سقوط کرده چگونه باید آن را اطفا کرد؟

کپسول را به حالت ایستاده قرار داده و شیر ان را می بندیم

در طبقه بندی حریق به روشNFPA  کدام دسته از مواد را نمی شود با خاموش کننده طبقهA خاموش کرد؟

بنزین

در طبقه بندی حریق به روشNFPA  کدام دسته از مواد را نمی شود با خاموش کننده طبقهB  خاموش کرد؟

الکل و بنزین

در طرح مدرسه آماده والدین دانش آموزان چگونه آموزش می بینند؟

بسته های تعاملی آموزشی

در عملیات احیا کیفیت فشردن باید چگونه باشد ؟ 

باید سریع باشد

در کودکان شیرخوار عمق فشردن موثر قفسه سینه حدودا چقدر باید باشد؟

4سانتی متر

در گالری ها و موزه ها که اجسام با ارزش نگه داری می شوند معمولا از کدام نوع از خاموش کننده ها استفاده می شود؟

خاموش کننده هالن

در لحظات اولیه زلزله یعنی 3 ثانیه پس از وقوع اقدام صحیح چیست؟

پناه گیری

نمونه سوالات رایگان مرحله آخر ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

در مانور هایم لیخ کدام گزینه صحیح است؟ 

بهتر است امدادگر خود را هم قد مصدوم کند

در محل های نگهداری اسناد و کتابخانه ها استفاده از چه نوع خاموش کننده ای توصیه می شود؟

خاموش کننده هالن

در مراحل مدیریت بحران هدف از مرحله آمادگی چیست؟

افزایش توان عملیاتی

در مراحل مدیریت بحران هدف از مرحله بازسازی چیست؟

بازگرداندن جامعه به شرایط عادی

در مراحل مدیریت بحران هدف از مرحله پیشگیری چیست؟

حذف یا کاهش مخاطره

در مراحل مدیریت بحران، هدف از مرحله مقابله چیست؟

نجات جان و کاهش تلفات

در مصدومین بزرگسال چک کردن تنفس چه زمانی باید انجام شود؟

هنگام حضور امدادگر در محل

در مواجهه با خونریزی داخلی اقدام مناسب چیست ؟

جبران خون از دست رفته با تزریق سرم

در مواجهه با خونریزی اولین اقدام چیست؟

فشار مستقیم

مواجهه با سوختگی ها چه مدت عضو باید زیر شیر اب قرار داده شود؟

10تا 20 دقیقه تا دمای عضو پایین بیاید

در مورد پانسمان محل سوختگی کدام گزینه نادرست است؟

پماد سوختگی را روی زخم نگه می دارد

در مورد زلزله های کشورهای ایران و ژاپن به ترتیب کدام مورد درباره عمق زلزله ها صحیح است؟

کم عمق عمیق

در هنگام اقدامات حیاتی توسط افراد غیر حرفه ای انجام تنفس مصنوعی چگونه است ؟

به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی شود

درب های دودبند چه کمکی در زمان آتش سوزی می کند؟

مانع از ورود دود به راه پله ها و مسیرهای خروج می شوند

درپانسمان سوختگی های درجه یک و دو اگر بیمار پس از شستشوی محل سوختگی راهی بیمارستان است از چه موادی در پانسمان باید استفاده شود؟

صرفا پانسمان با گاز استریل

دوره زمانی فاز اصلاح در واکنش های روانی کدام گزینه است؟

یک تا شش ماه

دوره زمانی فاز بازیابی در واکنش های روانی کدام گزینه است؟

پس از شش ماه و ادامه دار

دوره زمانی فاز بحرانی در واکنش های روانی کدام گزینه است؟

چند دقیقه چندساعت یا چند روز

دوره زمانی فاز واکنش، در واکنش های روانی کدام گزینه است؟

یک تا 6 هفته

دومین عامل مرگ و میر ناشیاز حوادث در کشور مربوط به کدام حادثه است؟

آتش سوزی

روش آویختن و متصل کردن در کدام اندام ها انجام نمی شود؟

آسیب های  گردن

نمونه سوالات رایگان آزمون اول ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

روغن های پخت و پز بر اساس طبقه بندی NFPA توسط کدام خاموش کننده باید خاموش شوند؟

K

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در چه سالی تاسیس شده است؟

1384

سطل خاک موجود در جایگاههای پمپ بنزین چگونه باعث اطفا حریق میشود؟

باعث خفه کردن آتش می شود

سند مخاطرات به چه تهدیدهایی در مدرسه می پردازد؟

تمامی مخاطرات

سوختگی درجه 2 به چه معناست؟

پوست آسیب دیده اما زایاست

سوختگی درجه سه به چه معناست؟

از پوست گذشته و به اندام ها رسیده

سوختگی درجه یک به چه معناست؟

سطح اپیدرم پوست آسیب دیده

سیلندر خاموش کنندهCO 2  از چه موادی پر شده است؟

مایع تحت فشارCO2

شاخص ترین ویژگی نماینده مدیریت بحران مدرسه کدام است؟

دارای اختیارات کافی

نمونه سوال ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله پایانی

شرط پانسمان برای خونریزی ناحیه سر چیست؟

جمجمه سالم باشد

شعاع کره زمین چند کیلومتر می باشد؟

6400کیلومتر

شورای هماهنگی در چه سطحی در کشور تشکیل نشده است؟

محله

طبق آمار کدوم گروه سنی بیش تر با عارضه جسم خارجی  در مسیر تنفس مواجه هستند ؟

کودکان زیر 5 سال

عارضه جسم خارجی در مسیر تنفسی در کودکان زیر یک سال بیشتر شامل چه  اجسامی است

مایعات خورده شده

علت اختصاص طبقه ای خاص به روغن های پخت و پز در طبقه بندی انواع خاموش کننده ها چه بوده است؟

تعداد بالای حریق این مواد

عمق فشردن موثر قفسه سینه در عملیات احیای افراد بالای 8 سال حدودا چقدر باید باشد؟

5تا 6 سانتی متر

عمق فشردن موثر قفسه سینه در عملیات احیای افراد زیر 8 سال حدودا چقدر باید باشد؟

حدود 5 سانتی متر

عملیات احیا در فرد نیازمند کمک با چه اقدامی اغاز می گردد؟

فشردن قفسه سینه

نمونه سوالات رایگان آزمون دوم ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

فاصله ایمن از ترشحات تنفسی بیمار چقدراست؟ 

فاصله یک تا 5/1 متر

فاصله ایمن از حریق برای اطفا چقدر توصیه می گردد؟

2.5تا3متر

فرد نیازمند به اقدامات حیاتی چه شرایطی  دارد?

تنفس موثر ندارد و به محرک درد پاسخ نمیدهد

فرمانده گروه بر چه اسا س و معیاری نوع برنامه عملیاتی را انتخاب می کند؟

بر اساس نوع و سطح حادثه

فشار به استخوان جمجمه در کدام ناحیه باید بسیار کنترل شده باشد؟ 

ناحیه پس سری

فشردن موثر قفسه سینه در عملیات احیا باید چه سرعتی داشته باشد ؟

100تا 120 بار در دقیقه

قانون اول در کمک های اولیه چیست ؟

ارزیابی حادثه

قطع شریان های حیاتی جزو وظایف کدامیک از واحدهای گروه مدیریت بحران مدرسه است؟

عملیات

کپسول اطفا CO2نیازمند به شارژ چگونه قابل تشخیص است؟ 

وزن کپسول بیش از 10 درصد کاهش می یابد

کپسول اطفا حریق مناسب نصب در سایت کامپیوتری مدارس بر اساس استاندارد BSکدام است؟

E

تعریف برای سیلاب مناسب تر است؟

سرریز شدن آب به زمین هایی که در حالت عادی خشک هستند

کدام دسته از خونریزیها معمولا به خودی خود پایان می یابد؟

خونریزی مویرگی

کدام روش از جمله روش های عمومی اطفا حریق نیست؟

منتقل کردن

کدام طبقه ساختمان در برابر زلزله امن تر است؟

طبقه در امنیت تفاوتی ایجاد نمی کند

کدام گزینه ا زجمله موارد اهمیت کمک های اولیه نیست ؟

ایجاد احساس آرامش در مصدوم

نمونه سوال ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) آزمون پایانی

کدام گزینه از استراتژی های واکنش در برابر حریق نیست؟

تماس با گروه های امدادی

کدام گزینه از استراتژی های واکنش در برابر حریق نیست؟

تماس با گروه های امدادی

کدام گزینه از جمله اضلاع مثلث آتش نیست؟

دود

کدام گزینه از جمله اقدامات مناسب در زمان انتظار برای کمک نیست؟

باز گذاشتن درب ها

نمونه سوال ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله آخر

کدام گزینه از جمله خصوصیات خاموش کننده های دستی نیست؟

اتوماتیک فعال می شوند

کدام گزینه از جمله سوختگی های مهم نیست؟

سوختگی تا 10 درصد در بزرگسالان

کدام گزینه از جمله سوختگی های مهم نیست؟

سوختگی های تا 15 درصد در بزرگسالان

کدام گزینه از جمله سوختگی های مهم نیستند؟

سوختگی های درجه 2

کدام گزینه از جمله عوامل ایجاد کننده خونریزی از بینی نیست ?

مشکلات قلبی

کدام گزینه از جمله عوامل موثر در کنترل خونریزی نیستند؟

جنسیت

کدام گزینه از جمله کپسول های خاموش کننده نیست؟

O2

کدام گزینه از جمله موارد اهمیت کمک های اولیه نیست؟

ایجاد احساس آرامش در مصدوم

کدام گزینه از جمله موارد مورد ارزیابی گردش خون نیست؟

قند خون

کدام گزینه از فواید آتل بندی نیست؟

باعث بهبود حرکات مفصلی می شود

کدام گزینه از لزوم تدوین سناریو در شرایط بحرانی نیست

کاهش ترس و دلهره اطرافیان

نمونه سوالات رایگان آزمون نهایی ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

کدام گزینه از مواردمکانیسم حادثه نیست؟

تعدادهمکاران امدادی در محل

کدام گزینه از ویژگی های سوختکی درجه یک نیست   

ماندگار است

گزینه از ویژگی های سوختگی درجه دو نیست

کمی دردناک هستند

کدام گزینه از ویژگی های آب برای خاموش کردن حریق نیست؟

سبک است

کدام گزینه از ویژگی های سوختگی درجه 3 نیست؟

عمق محل سوختگی بسیار دردناک است

کدام گزینه از ویژگی های کپسول خاموش کننده CO2 نیست؟

دارای مانومتر

کدام گزینه اقدام مناسب در مواجهه با خونریزی بینی نیست؟

شستشوی بینی

کدام گزینه اقدام مناسب در مواجهه با خونریزی بینی نیست؟

شستشوی بینی

کدام گزینه برای محل نگهداری خاموش کننده مناسب است؟

در دسترس همگان

کدام گزینه جزو افرادی که برای حمایت روانی باید آنها را به متخصص ارجاع بدهیم نیست؟

تمامی کودکان

کدام گزینه در خصوص بالا بردن اندام اسیب دیده جهت جلوگیری از خونریزی صحیح است؟

در اندام فاقد شکستگی

کدام گزینه در خصوص تداوم اقدامات حیاتی اشتباه است؟

حداکثر پس از چند دقیقه پایان یابد

نمونه سوالات رایگان آزمون اول و دوم ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

کدام گزینه نادرست است ؟

در آتل بندی باید احتیاط نمود که محدودیت حرکتی برای افراد ایجاد نشود

کدام گزینه نادرست است؟

برای آتل بندی بهتر است از لباس فرد استفاده شود

کدام مورد از انواع ساختمان ها نیستند؟

سازه کامپوزیتی

کدام مورد جزو اجزای سازه ای ساختمان نمی باشد؟

تیغه های جداکننده فضا

کدام مورد جزو اجزای غیرسازه ای ساختمان نمی باشد؟

بادبند

کدام مورد جزو اصول کمکهای اولیه در بلایا نمی باشد؟

ارتباط با مراکز امنیتی

کدام مورد جزو اقدامات کمک های حمایت روانی نیست؟

اخبار خوشحال کننده بدهید حتی اگر دروغ باشد

کدام مورد جزو فازهای مختلف واکنش های روانی نمی باشد؟

خشونت

کدام نوع از خاموش کننده ها معمولا در داخل هواپیماها کاربرد دارد؟

هالن

کدام ویژگی ازویژگی های اصلی اعضای گروه مدیریت بحران مدارس نیست؟

ارتباط قوی با دانش اموزان

کدام ویژگی آب برای خاموش کردن حریق مطلوب نیست؟

رسانا بودن

نمونه سوالات رایگان آزمون پایانی ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

یک از اقدامات ذکر شده از جمله اقدامات قبل از حادثه نیست؟

ارزیابی حادثه

کدام یک از اقدامات زیر از جمله اقدامات مواجهه  با انسداد خفیف مسیر تنفسی نیست؟

به فرد برای خروج جسم خارجی کمک نماییم

کدام یک از علایم زیر نشانه انسداد خفیف نیست؟

تبادل هوا کاملا یا به شدت مسدود است

کدام یک از علایم زیر نشانه انسداد شدید نیست ؟

خس خس سینه دارد

کدام یک از علائم زیر جز علائم حیاتی نیست ؟

احساس گرم شدگی بدن بیمار

کدام یک از ویژگی های سوختگی درجه 3 نیست؟

عمق محل سوختگی بسیار دردناک است

کدامیک از اجزای برقراری ارتباط نیست؟

تصویر

کدامیک از اضلاع مثلث حریق به عنوان راه انداز مطرح است؟

وجود حرارت

کدامیک از اقدامات ذکر شده از جمله اقدامات هنگام و بعد از حادثه نیست؟

تعیین و شناسایی نقاط امن

کدامیک از اقدامات ذکر شده از جمله اقدامات هنگام و بعد از حادثه نیست؟

تعیین و شناسایی نقاط امن

کدامیک از اقدامات صحیح زمان وقوع سیلاب نمی باشد؟

خروج از منزل و اسکان در فضای باز

نمونه سوال ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

کدامیک از اقدامات صحیح طی 3 ساعت اولیه پس از وقوع زلزله نمی باشد؟

مراجعه به محلهای انباشت مواد غذایی

کدامیک از انواع سیلاب نمی باشد؟

ضربتی

کدامیک از انواع گسل نمی باشد؟

شیب لغز نامتعادل

کدامیک از علائم زیر جز علائم حیاتی نیست؟

احساس گرم شدگی بدن بیمار

کدامیک از علل وقوع سیلاب نمی باشد؟

لایروبی کردن رودخانه

کدامیک از عوامل در میزان آستانه تحمل استرس فردی موثر نمی باشد؟

سلایق

کدامیک از موارد جزو انواع توفان نمی باشد؟

بهاری

کدامیک از موارد جزو اهداف حمایتهای روانی نمی باشد؟

شناخت تبعات جسمانی آسیب

کدامیک از موارد جزو اهداف طرح مدرسه آماده می باشد؟

همه موارد

کدامیک از موارد جزو پیش نشانگرهای زلزله نمی باشد؟

افزایش نیترات آب های زیرزمینی

نمونه سوالات رایگان آزمون آخر ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

کدامیک از موارد جزو تعریف توفان نمی باشد؟

جابجایی شدید هوا

کدامیک از موارد جزو رایج ترین خسارتهای توفان نمی باشد؟

آسیب به شبکه توزیع آب

کدامیک از موارد جزو رفتارهایی که در صورت وقوع باید آن سالمند را به متخصص ارجاع بدهیم نیست؟

انجام رفتارهای بسیار عاقلانه

کدامیک از موارد جزو رفتارهایی که در صورت وقوع باید آن کودک را به متخصص ارجاع بدهیم نیست؟

بازی با سایر کودکان

کدامیک از موارد جزو علائمی که در صورت وقوع باید آن امدادگر را به متخصص ارجاع بدهیم نیست؟

اقدامات امدادی قابل توجه و فراوان

کدامیک از موارد جزو علت های آغاز و توسعه طرح مدرسه آماده نمی باشد؟

مجاورت مدارس با اماکن خطر آفرین

کدامیک از موارد جزو محل های مناسب پناهگیری در برابر زلزله نمی باشد؟

گوشه دیوارهای خارجی

کدامیک از موارد زیر از شاخص های انسان سالم نمی باشد؟

سلامت ظاهری

کدامیک از موارد زیر از شاخص های انسان سالم نمی باشد؟

افزایش احتمال توفان

کدامیک از موارد زیر جزو پیامدهای خشکسالی نمی باشد؟

افزایش احتمال توفان

کدامیک از موارد زیر جزو زلزله خیزترین مناطق جهان نمی باشد؟

حلقه اطراف خلیج فارس

کدامیک از موارد زیر جزو ساختار کره زمین نیست؟

اتمسفر

کدامیک از موارد زیر جزو مرحله آمادگی نمی باشد؟

مقاوم سازی سازه ای

کدامیک از موارد زیر جزو مرحله بازسازی و بازتوانی نمی باشد؟

ترویج بیمه

کدامیک از موارد زیر جزو مرحله پیشگیری نمی باشد؟

تجهیز محیط پیرامونی

کدامیک از موارد زیر جزو ویژگیهای مدرسه اماده نمی باشد؟

ایمن سازی ساختمان های پیرامونی مدرسه

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) آزمون پایانی

کدامیک از موارد زیر منجر به استرس نمی شود؟

خواب

کدامیک از ویژگی های برنامه عملیاتی نیست؟

ثابت و بدون تغییر باقی بماند

کدامیک از ویژگی های خشکسالی نمی باشد؟

صرفا در مناطق کم بارش رخ میدهد

کدامیک از ویژگیهای گسل نیست؟

قابل مشاهده از سطح زمین

کدامیک جزو انواع بازی درمانی کودکان نیست؟

بازی های رایانه ای

کدامیک جزو اهداف حمایت روانی در بلایا نمی باشد؟

جلوگیری از بروز احساسات درونی

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) آزمون مرحله آخر

کدامیک جزو تعریف بحران در حوزه حمایت های روانی نیست؟

وجود خطر جانی

کدامیک جزو رفتارهای مناسب در زمان زلزله، به ویژه در اماکن عمومی نمی باشد؟

استقرار زیر پله ها

کدامیک جزو مراحل ایمن سازی محل خواب نمی باشد؟

افزایش مقاومت تخت خواب

کدامیک جزو ویژگیهای اصلی اعضای گروه دوام نمی باشد؟

سابقه فعالیت ورزشی

کدامیک جزو ویژگیهای توفان نمی باشد؟

معمولا با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت جابجا می شوند

کمک های اولیه در زمان مواجهه با عوامل تهدید کننده حیات چگونه است 

مراقبت تا رسیدن نیروهای امدادی

کنترل شرایط اضطراری در مواجهه با حریق به چه معناست؟

اطفا حریق

گروه مدیریت بحران اماکن در چه ساختمانهایی تشکیل نمی شود؟

باغات داخل مناطق مسکونی

لزوم استفاده از سرم شستشو در پایین آوردن دمای محل سوختکی چگونه است ؟

با هر آب قابل شرب میتوان شستشو داد

لزوم تدوین برنامه عملیاتی گروه مدیریت بحران کدام است؟

در زمان حوادث به ان دسترس  و تصمیم گیری صحیح داشته باشیم

مدیریت بحران شامل چه مواردی است؟

همه موارد

مدیریت کلان گروه مدیریت بحران به عهده کیست

فرمانده

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) آزمون مرحله اول

مسئولیت گروه های دوام تا چه زمانی ادامه دارد؟

رسیدن نیروهای رسمی

مصدوم با کدام وضعیت تنفسی نیازمند احیا است ؟

عدم وجود تنفس موثر

معمولا توفان ها چه عرضی از زمین را در بر می گیرند؟

عرض 1 کیلومتر الی3 هزار کیلومتر

مقاومت ساختمان بنایی در برابر کدام نیرو کمتر است؟

جانبی

مقاومت ساختمان به کدامیک از عوامل بستگی دارد؟ 

طراحی و اجرا

مناسب ترین خاموش کننده برای اتاق های کامپیوتر کدام نوع است؟

CO2

موثرترین و ایمن ترین روش برای اطفا تابه حاوی روغن مشتعل کدام است؟

گذاشتن درب قابلمه یا تابه

مهمترین ویژگی گروه های دوام چیست؟

منسجم بودن

نشانه پانسمان صحیح در هنگام خونریزی  چیست ؟

خونی از محل زحم خارج نشود

نقش عامل فشار در خاموش کننده های دستی چیست؟

باعث خروج عامل اطفایی می شود

نکته مهم در خصوص خونریزی در ناحیه گردن کدام است؟

کنترل فشار وارده با توجه به وجود مجاری تنفس

واکنش مناسب در برخورد با ترشحات بیمار چیست ؟

باید خود را از ترشحات دور نگه داریم

واکنش های روانی در بلایا در چه زمانی رخ می دهد؟

هنگامی که میزان استرس از آستانه تحمل استرس فرد عبورکند

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) آزمون مرحله نهایی

وزن کپسول های اطفا نوعco2 طی چه بازه زمانی باید چک شود؟

هرسال4 بار

وضعیت تنفس فرد در چه حالت یا حالت هایی قابل ارزیابی است ؟

کاملا خوابیده به پشت باشد

وقوع کدامیک از این حوادث در تهران محتمل نیست؟

سونامی

هنوزاحساس آسیب دیدگی وجود دارد علاقه به زندگی شروع شده شده و برنامه ریزی

برای آینده آغاز شده است از علایم کدامیک از فازهای واکنش روانی در بلایاست

اصلاح

مچنین در سبزپندار بخوانید :

دانلود نمونه سوالات مرحله نهایی آزمون بهداشت روان فرهنگیان

نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای این مرحله