عادل و میعاد | سن دو برادر خواننده اینستاگرامی چند می باشد؟

عادل و میعاد | سن دو برادر خواننده اینستاگرامی چند می باشد؟

عادل و میعاد | سن دو برادر خواننده اینستاگرامی چند می باشد؟

فضای مجازی بخصوص اینستاگرام باعث شده است بسیاری از افراد

که هنر خاصی دارند به خوبی بتوانند هنوز خود را به مردم نشان داده

و به شهرت در خور هنرشان برسند.البته عده ای نیز بدون داشتن هیچ گونه هنری

و انجام کاری های بی مزه در این اپلکیشن ها به شهرت رسیده اند که جای بسی

تفکر وجود دارد.دو هنرمندی که واقعا هنر زیبایی را توانسته اند به مردم عرضه نمایند،

عادل و میعاد هستند.این دو نفر توانسته اند طرفداران بسیاری را به پیج اینستاگرامی

خود جذب نمایند.برادر بزرگتر که عادل نام دارد متولد 1375 در شهر کاشمر می باشد و برادر کوچیکتر

که میعاد است در اردیبهشت سال 1388 به دنیا آمده است.متاسفانه پدر و مادر میعاد در کوچیکی

شنوایی خود را از داده اند و امکان بازگشت شنوایی در آنها وجود ندارد.هنگامی از عادل در مورد علت

پیشرفتشان در موسیقی سوال شد، گفت: سکوت همیشگی خانه شان باعث شد که وارد دنیای جادویی

موسیقی شود .