سلطان کاغذ | سلطان کاغذ کیست؟ بازداشت سلطان کاغذ

سلطان کاغذ | سلطان کاغذ کیست؟ بازداشت سلطان کاغذ

سلطان کاغذ | سلطان کاغذ کیست؟ بازداشت سلطان کاغذ

زئیس پلیس تهران بزرگ خبر از بازداشت سلطان کاغذ که گروهی 16 نفره بودند، داد.

به گفته رئیس پلیس پایتخت ارزش مالی این پرونده بیش از هزار و 700 میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری پویا سردار حسین رحیمی در گفتگویی زنده ای که داشت عنوان نمود:

بازداشت دلالان ارزی از اواخر سال گذشته شروع شد و

بعد از گذشت سه دهه نزدیک 500 دلال بازداشت شدند و این کار ادامه دارد.

رحیمی در مورد بازداشت گروهی 16 نفره که به سلاطین کاغذ معروف شده اند افزود:

این افراد بالغ بر 30 هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند

که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید،

با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد در بازار فروخته شده است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این پرونده بیش از هزار و 700 میلیارد تومان است، افزود:

در بخش برخورد با مفسدان اقتصادی با قاطعیت وارد شدیم

و با هماهنگی خوب با دستگاه قضایی با قدرت پیش می‌رویم.

وی عنوان کرد:در آغاز مسیر هوشمندسازی پلیس هستیم،

در پی این هستیم به زودی بتوانیم دوربینها را به نحوی مجهز کنیم

که خودروی سرقتی با رد شدن از جلوی دوربین مشخص شود

که در اطراف تهران این کار انجام شده و به این

نحو بسیاری از خودروها و موتورسیکلتهای سرقتی کشف شده است.