سقوط هواپیما | سقوط یک فروند هواپیما ارتش در کرج

سقوط هواپیما | سقوط یک فروند هواپیما ارتش در کرج

سقوط هواپیما | سقوط یک فروند هواپیما ارتش در کرج

به گزارش خبرگزاری فارس ساعتی قبل یک هواپیمای بوئینگ 707 ارتش که از بیشکک

عازم فرودگاه کرج بود، به علت اشتباه در انتخاب فرودگاه و عدم کنترل خلبان، سقوط کرد.

به گفته مسئولان خلبان علاوه بر اشتباه در انتخاب فرودگاه برای فرود، نتوانست هواپیما را

کنترل کرده و به انتهای باند رسیده و با خانه های مسکونی برخورد نموده است.

طبق اخبار منتشر شده این هواپیما 15 خدمه داشته است که فقط خلبان زنده مانده.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی تایید نموده است که هواپیمای باری سقوط کرده

در نزدیکی کرج، متعلق به نیروی هوایی ارتش می باشد.

روابط عمومی ارتش: جزئیات علت حادثه و وضعیت شهادت یا مجروحیت کارکنان تیم پروازی

و خدمه آن با اعزام تیم های تخصصی در دست بررسی می باشد.