عکس عاشقانه همسر | عکس مرد من عاشقانه + اس ام اس عاشقانه

هر زوجی برای ابراز علاقه به یکدیگر نیاز به اسمس های عاشقانه و عکس عاشقانه همسر دارد تا بتواند به زیباترین وجه عشق خود را به شریک زندگی اش بیان کند

در این مطلب تعدادی عکس و پروفایل عاشقانه برای شما همراهان مجله سبزپندار گرداوری کرده ایم که امیدواریم لذت ببرید

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه همسر

مردِ من اما چشمهایش لبریز از آرامش است
وقتی کنارم قدم میزند از هیچ چیز و هیچ کس ترسی ندارم
او معنای تمام و کمال واژه‌ی امنیت است
قول هایش قول است
تهِ چشمانش پاکی موج میزند
برای عاشقانه هایم مجنون است
و برای بچگی کردن هایم پدر ..
مردِ من مــــرد است و محکم
آنقدر محکم که با میتوانم با خیال راحت کنارش همان دختربچه‌ی ساده‌ باشم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه و احساسی همسر

مرد که خوب باشد
زن عزیزِ خانه میشود😍💑 لباس های رنگارنگش
موهایِ بلند و آبشارش
گلِ سر های گل گلی اش
و عطرِ تنش
خانه را زنده میکند.
مرد که مهربانِ یار باشد
زن عزیز دردانه یِ اش میشود.
حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند
محبت اش تمام آدمهای اطرافش را احاطه میکند
بلند میخندد با شوق وقایع را تعریف میکند
دنبالِ بهترین ها میرود که بهترین باشد
خانه همیشه گرم و امن باقی میماند
مرد که دوست باشد
زن همپایِ خستگی ناپذیر لحظه های سخت میشود.
رفیقِ شش دانگِ سالهایِ طولانی
که او دیگر میداند هر مهر و علاقه ای که خرج میکند دوبرابرش را پس میگیرد.
مرد که خوب باشد زنش را میسازد
اخلاقش را شکل میدهد
مهرَش را بارور میکند
هر زنی در هر سن و چهره و اصالتی
نیاز دارد که یک مردِ مهربان رفیقِ روزهایِ سختش باشد.

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

همه میگویند خوش به حالِ آدم و حوا…
حوا تنها زنِ دنیا بود و آدم برایش جان میداد،
آدم تنها مردِ دنیا بود و حوا فقط برای او دلبری میکرد…
اما جانم از من میشنوی،
ارزشِ عشق به این است که میانِ هزاران هزار
“حوا”ی رنگارنگ؛
تو را انتخاب کند،
که تا ابد “هوا”یش باشی!!
میانِ هزاران هزار” انسان”ِ رنگارنگ؛
تو را انتخاب کند،
که تا ابد” آدم”ِ زندگی اش باشی!!
بیچاره آدم و حوا،
“انتخاب شدن”،
همان لذتِ نابی بود که هرگز نچشیدند!

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس دونفره عاشقانه

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس مرد من

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه جدید

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

دوست دارم همسرم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس همسر من دوستت دارم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

پروفایل همسرم دوست دارم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

مرد من عاشقتم عکس

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس مرد من

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس عاشقانه بغل کردن

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

کپشن عاشقانه همسر من

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

عکس برفی عاشقانه

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

اسمس زیبای همسر من

عکس عاشقانه همسر و اسمس دوستت دارم

همچنین در سبزپندار بخوانید:

عکس نوشته رمانتیک برای شب بخیر گفتن | پروفایل و متن خاص عاشقانه شب بخیر

عکس برای پروفایل عاشقانه | بهترین عکس های پروفایل | عکس نوشته های احساسی

دلنوشته های طعنه دار | اسمس عاشقانه برای همسر | اس ام اس عاشقانه کوتاه