روز جهانی ریشه کنی فقر | دلنوشته های روز جهانی فقر | کپشن روز جهانی فقر

هفدهم اکتبر هر سال را روز جهانی ریشه کنی فقر نامیده اند و علت آن هم مبارزه با فقر که ناقض حقوق بشر است می باشد

پروفایل روز جهانی فقر

پروفایل روز جهانی فقر

فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی

پروفایل روز جهانی فقر مبارک

پروفایل روز جهانی فقر مبارک

هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند

پروفایل روز جهانی ریشه کنی فقر مبارک

پروفایل روز جهانی ریشه کنی فقر مبارک

واژه فقر، در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است. از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است.

عکس پروفایل روز جهانی فقر

عکس پروفایل روز جهانی فقر

از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و… نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد. به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند

عکس نوشته روز جهانی ریشه کنی فقر

عکس نوشته روز جهانی ریشه کنی فقر

امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند. در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار است و در روزِ بیکار و باطل».

عکس روز جهانی ریشه کنی فقر

عکس روز جهانی ریشه کنی فقر

قر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود. پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد.

عکس روز فقر

کمپین روز جهانی فقر

کمپین روز جهانی فقر

طنز روز فقر

طنز روز فقر

همچنین در سبزپندار بخوانید:

روستایی در زابل که مردمش از شدت فقر گوشت گربه می خورند + عکس

فیلم مصاحبه وزیر بهداشت درباره بیماران sma | عدم واردات دارو اس ام ای