خلع لباس سید حسن اقامیری | آقامیری خلع لباس دائم شد

خلع لباس سید حسن اقامیری | آقامیری خلع لباس دائم شد

خلع لباس سید حسن اقامیری | آقامیری خلع لباس دائم شد

یکی از روحانیونی که با سخنرانی های جذاب و زیبای خود توانسته بود در دل جوانان ورود کند

سید حسن آقا میری است.این روحانی سابق تواسنت با سخنرانی های زیبای خود باعث جذب جوانان و

نوجوانان به منبر خود شود.سید حسن آقا میری امروز حکمی که از طرف دادگاه برای او تعیین شده بود را

اعلام نمود:خلع لباس دائم از لباس روحانیت.

این روحانی که شهرت زیادی دارد و در فضای مجازی بسیار فعال بود حالا دیگر خلع لباس شده است و دیگر نمیتواند

لباس روحانیت را بر تن نماید.او این خبر را در پست صفحه اینستاگرامش اعلام نمود.

سید حسن آقا میری اعلام کرد:
بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفردای و…
با شکایت دادستان ویژه ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست

دادستان کل کشور اقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند
دو سال زندان که البته لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند
و خلع لباس دائم
خوب موفق باشید
دعاگوتون هستم.
یا لطیف
سید حسن آقامیری