جهل در مورد احکام شرعی | حرمت ابدی زن و شوهر جوان به دلیل جهل در احکام شرعی

عدم دانستن حکم شرعی در مورد آداب شیر دادن موجب شد

زن و شوهر جوان حرمت ابدی پیدا کنند.به گزارش خبرگزاری ایسنا زن و شوهری که کمتر از 5

سال با یکدیگر ازدواج کرده بودند و فرزندی 3 ماهه داشتند به سفر حج می روند و فرزند خود را

به پدر و مادرشان می سپارند تا از نوه شان مواظبت کنند.

مادربزرگ نیز با کمال میل این درخواست را میپذیرد و نوه سه ماهه خود را تحویل گرفته اما از انجا

که خود نیز فرزند شیرخواری داشته به هر دو شیر می دهد.بعد از برگشت پدر و مادر ،

کودک خود را تحویل گرفته و به زندگی خود ادامه میدهند.بعد از مدتی مادربزرگ در جلسه روضه ای شرکت کرده

و آنجا در میابد که کار او اشکال داشته است و در این جلسه این گونه گفته می شود: ” در صورتی که

مادربزرگی به فرزند دختر خود شیر دهد، مادر و پدر آن نوزاد بر یکدیگر حرام ابدی می شوند و باید از هم جدا شوند و به هیچ عنوان امکان

بازگشت و ازدواج مجدد آن زوج وجود ندارد”. مادربزرگ با تحقیق و سوال از تمامی مراجع درمیابد که این حرمت ابدی

هیچ راهی ندارد.در تمامی مواقع دانستن احکام شرعی برای یک مسلمان شیعه لازم می باشد

که این چنین مشکلاتی پیش نیاید.