بهداشت باروری نوجوانان | نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

در این مقاله به بررسی مختصر مسایل و نکاتی پیزامون بهداشت باروری نوجوانان خواهیم پرداخت که از نظر اسلام، محیط و نگرش فردی مورد بررسی قرار خواهیم داد

بهداشت باروری نوجوانان

بهداشت باروری نوجوانان

بهداشت باروری نوجوانان، یکی از اولویت‌های بهداشتی جهان می‌باشد.

بهداشت باروری نوجوانان، بر جنبه‌های سلامت، شکل‌گیری عقاید و توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد.

در جوامعی مانند ایران که نوجوانان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، این موضوع اهمیت خاصی دارد.

رسیدن به اهداف بهداشت باروری بدون آگاهی، بینش و مشارکت نوجوانان امکان پذیر نیست

و آگاه شدن صحیح از مسایل بلوغ و بهداشت باروری جنسی، مانع بروز بسیاری مشکلات مخاطره‌آمیز می‌شود.

هدف از انجام این مطالعه‌ی مروری، بررسی نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی بود.

این مطالعه‌ی با استفاده از کلمات کلیدی نوجوان ایرانی، بلوغ، رفتار جنسی، سلامت جنسی، بهداشت باروری و جنسی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر علمی، مطالعات مرتبط ایرانی انتشار یافته طی سال‌های 94-1370 را مورد بررسی قرار داد. از 52 مقاله‌ی کیفی و کمی جستجو شده، 37 مقاله‌ی مرتبط با هدف که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

نیازها و مسایل باروری جنسی نوجوانان

این نیازها را میتوان در دسته های زیر تقسیم بندی کرد

1- نوجوانان (آگاهی و نگرش نوجوانان، منابع اطلاعاتی)

2- خانواده و مدرسه (نقش والدین و معلمان، محتوای برنامه آموزشی، زمان و طریقه‌ی اجرای آموزش)

3- اسلام

از مسایل قابل توجه این دوران، کسب اطلاعات نادرست و منابع اطلاعاتی غیر موثق

عدم آگاهی نوجوانان و والدین از نیازهای بهداشت باروری و دستورهای دینی می‌باشند.

نیاز به آموزش مناسب مسایل جنسی و بلوغ برای نوجوانان، خانواده‌ها و حتی معلمین نیز بیان شده است.

در انتها می توان نتیجه گرفت متأسفانه به علت وجود شرم و حیا، تابوها و اعتقادات

فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه، آموزش‌های مناسب بهداشت باروری جنسی

برای نوجوانان در محیط خانواده و مدرسه و نیز گنجاندن این مطالب در کتب درسی مورد غفلت واقع شده است.

همچنین در سبزپندار بخوانید:

جوانسازی واژن | روش های جوانسازی واژن | درمان شلی واژن با لیزر + عکس

نکات طلایی هنگام رابطه جنسی | با همسر خود چگونه برخورد کنیم | روابط زناشویی و نکات آن