باطل شدن مجوز فعالیت پردیس تئاتر شهرزاد + علت

باطل شدن مجوز فعالیت پردیس تئاتر شهرزادباطل شدن مجوز فعالیت پردیس تئاتر شهرزاد

پردیس تئاتر شهرزاد طبق اخبار منتشر شده از ادامه فعالیتش باز مانده است.

طبق این خبر ، نامه ابطال مجوز فعالیت پردیس تئاتر شهرزاد توسط یکی از نهادهای نظارتی، به مرکز هنرهای نمایشی ابلاغ شده است.

البته هنوز این خبر هنوز تائید یا تکذیب نشده است و اطلاعات دقیق تری در این رابطه منتشر نشده است.

علت ابطال و لغو مجوز فعالیت پردیس تئاتر شهرزاد چیست ؟

هنوز علت دقیق لغو مجوز این تماشاخانه هنوز مشخص نیست؛ گفته می‌شود که این تماشاخانه از امروز حق هیچ فعالیت رسمی تئاتری نخواهد داشت.

پردیس تئاتر شهرزاد (تماشاخانه شهرزاد)، به عنوان نخستین پردیس خصوصی تئاتر کشور،

خردادماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و ماهانه چند نمایش در سالن‌های مختلف آن به صحنه می‌رود.