انزال در زن | روش های انزال زنان | چگونه زنان به انزال میرسند | راه ارضا زنان

اینکه زنان چگونه به نهایت انزال و اورگاسم میرسند و اینکه چه راهکارهایی برای اینکار وجود دارد بحث های زیادی شده و معیار دقیقی برای انزال زنان وجود ندارد اما با مطالعه این مقاله می توانید روش های انزال در زن را متوجه شوید

انزال در زن

انزال در زن

با توجه به اینکه در همه زنها غده پروستات وجود دارد بنظر می رسد در همه آنها نیز مایع انزال تولید می شود ،هر چند ممکن است خودشان هم از امر آگاه نباشند

این مایع ممکن است در حجمی بسیار کم تولید و بدون آنکه زن از ترشح آن مطلع شود

بصورت مخلوط با سایر مایعات خروجی بدن او در حین فعالیت جنسی خارج شود.
با توجه به مشاهده PAP در لباس زیر زنان ، بنظر می رسد ترشحات منظم پروستات در ایجاد رطوبت در فرج زن نقش داشته باشد

در غیاب یا در هنگام برانگیختگی جنسی سر ریز مایع پروستات ممکن است بصورت چکه ای و از طریق مجاری ادرار دفع گردد.

ترشح این مایع می تواند از طریق تجمع خونی در بافت های اطراف که خود حاصل فشار وارد شده

بر دیواره واژینال در هنگام برانگیختگی جنسی یا تحریک درونی است ایجاد گردد

ترشح مایع پروستات در هنگام اورگاسم احتمالاً توسط انقباض ماهیچه های لگنی صورت می گیرد.
باید توجه داشت که هر چند حجم مایع انزالی از یک زن به زن دیگر متفاوت است

با این حال هیچ یک از آنها کنترلی در حجم ترشح آن ندارند.

در بررسی به عمل آمده در یک تحقیق اینترنتی زنان بسته به نوع فعالیت جنسی شان

درجات متفاوتی از انزال را در حین هر فعالیت گزارش کرده اند که عبارت است از:

در هنگام برانگیختگی جنسی ۴۰ درصد
در هنگام اورگاسم ۳۳درصد
در هنگام خود ارضایی ۴۱ درصد
در کنار شریک جنسی مرد :
تحریک دستی فرج ۲۳ درصد
لیسیدن فرج ۱۸ درصد
تحریک دستی مهبل با انگشتان ۱۹ درصد
تحریک از طریق آلت مصنوعی یا اشیاء مشابه ۱۰ درصد
نزدیکی طبیعی ۱۹ درصد

تحریک مقعدی ۴ تا ۶ درصد
در کنار شریک جنسی زن ( هم جنس)

همچنین در سبزپندار بخوانید:

کاندوم چیست و چگونه استفاده می شود | کاندوم مردانه چیست | بهترین کاندوم برای لذت بیشتر

تفاوت خودارضایی و رابطه زناشویی | عوامل زودانزالی | انزال در مرد و علل آن