زمانبندی انتقال اضطرار فرهنگیان برای سال تحصیلی 97-98

زمانبندی انتقال اضطرار فرهنگیان برای سال تحصیلی 97-98

پس از نقل و انتقالات دائم ، یکی دیگر از راهکار های انتقالی در درون آموزش و پرورش و برای فرهنگیان ، انتقال اضطراری است.

این نوع از انتقالی که در زمان های اضطراری و مشکلات شخصی انجام می شود

پس از ارائه مدارک به اداره ، با بررسی و نظر شورایی در اداره منطقه با آن موافقت یا مخالفت می شود.

همکاران گرامی متقاضی انتقالات اضطراری می رساند جهت درخواست انتقال شخصا به امور اداری منطقه محل خدمت خود مراجعه نمایند.

انتقال موقت همکاران هیچگونه حقی مبنی بر انتقال مجدد آنان در سال آینده ایجاد نخواهد کرد.

جدول زمانبندی نقل و انتقالات فرهنگیان برای سال تحصیلی 97-98

 ابلاغ شیوه نامه نقل و انتقالات- 97/5/29

توزیع کد رمز به متقاضیان -97/5/29 لغایت 97/6/4

ثبت نام اینترنتی و ارائه مدارک به امور اداری و تشکیلات ناحیه / منطقه-97/5/29 لغایت 97/6/4

کنترل و بررسی و تائید درخواست متقاضیان در سایت مربوطه- 97/5/29 لغایت 97/6/5

ارائه مدارک استثناء و موقت متقاضیان انتقال به کارشناسی نقل و انتقالات اداره کل -97/5/29 لغایت 97/6/6

تکمیل فرم اعلام نیاز و عدم نیاز رشته ها در سامانه اینترنتی-97/5/29 لغایت 97/6/7

بررسی و کنترل و تائید در سامانه اینترنتی نقل و انتقالات-97/5/29 لغایت 97/6/7

اعلام نتایج نقل و انتقالات – 97/6/12

همچنین در سبزپندار بخوانید :

سامانه نقل و انتقالات خارج استانی فرهنگیان | سایت انتقالی داخل استان معلمان